Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Det handlar om att fokusera på det friska!

De har inget jobb, söker inte arbete, studerar inte och försörjs oftast av anhöriga. Hikikomori är en insats som vänder sig till hemmasittande unga vuxna i åldrarna 16–25 år i Umeå kommun med omnejd.

– Vi vill nå de som verkligen saknar stöd på annat sätt, säger Andreas Rosin som tillsammans med Tove Olofsson arbetar med insatsen sedan 2013.

Andreas Rosin och Tove Olofsson

Andreas Rosin och Tove Olofsson

Hikikomori är från början ett japanskt begrepp som fritt kan översättas till ”den som drar sig undan”. Hemmasittare är en tyst grupp som inte märks så mycket i samhället. Ofta har anhöriga levt med en stor oro i flera år innan de hör av sig och ber om hjälp.

– En del får vi också kontakt med via vården eller genom att vi får information om att de har hoppat av gymnasiet, säger Tove Olofsson.

Vad som ligger bakom problemen varierar. Ofta har traditionell skola inte fungerat, man kan ha haft problem med mobbning eller med relationer med andra i skolan. Många lider av Autismspektrumtillstånd, andra har utvecklat social fobi genom att de saknat kontakt med andra än sin familj och inte deltagit i några fritidsaktiviteter.

Bygger på frivillighet

Förutom den självvalda isoleringen kan de unga ha problem med sin dygnsrytm, matvanor och psykiska hälsa. Insatsen utgår från det som fungerar, det friska.

Hikikomori har under de sex år som det funnits haft omkring hundra unga vuxna inskrivna. Just nu ingår 18 personer. Totalt finns det 20 platser i insatsen.

– Det här är en frivillig insats, de unga vuxna måste själv vilja bryta sin sociala isolering, säger Andreas Rosin.

Alla kontakter sker på de unga vuxnas villkor.

– För en del är det ett stort steg att bara våga träffas, vi har några personer som vi bara kommunicerar med via sms. Men för att kunna hjälpa dem behöver vi träffa dem, säger Tove Olofsson.

– Ibland ses vi först i hemmet, det handlar om att bygga upp en tillit, säger
Tove Olofsson.

Aktiviteter som bygger självkänslan

Insatsen har också tillgång till en bil som kan hämta unga till lokalen som ligger i centrala Umeå, nära busstationen och samtidigt lite avskilt från själva stadskärnan.

I första fasen träffar ungdomarna någon i teamet för att prata. Det handlar om att bygga upp självkänslan för att våga bryta sin sociala fobi. Hur lång tid det sedan tar att våga träffas i grupp varierar beroende på varje individ, berättar Tove Olofsson.

Huvudkonceptet är fyra gruppaktiviteter varje vecka. Två dagar i veckan träffas de för att t ex pyssla eller spela spel. Varje vecka har de också någon form av fysisk aktivitet. Tove brukar också ta med sin hund som deltagarna får hjälpa till att rasta. Hunden kan många gånger hjälpa till att öppna sociala spärrar.

– Vi tror att aktiviteterna bygger självkänslan. Varje tisdag går vi till ungdomens hus där vi har tillgång till lokalerna innan de öppnar, en del unga blir kvar sedan och det kan därför bli ett naturligt steg mot social samvaro.

Parallellt får deltagna individuell coachning.

– Det finns ingen tidsgräns för hur länge man får vara med men ofta har man kommit vidare efter drygt ett år är, säger Andreas Rosin.

– Alla som har varit med i Hikikomori har blivit hjälpta av att vara med, ingen sitter längre hemma. Ungefär hälften har gått vidare till arbete- eller studier och hälften har gått vidare till andra förberedande insatser säger, Tove Olofsson.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner