Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nytt förbund för Södra Norrbotten

I början av nästa år startar det nya samordningsförbundet Södra Norrbotten som är en sammanslagning av samordningsförbunden i Piteå, Älvsbyn och Luleå.
– Vi hoppas att kunna skapa ett starkt förbund, säger Åsa Snårbacka, förbundschef för samordningsförbundet Pyramis i Luleå.

Åsa Snårbacka

Åsa Snårbacka

Det var i samband med att SKR uppvaktade kommunerna i Norrbotten för att få fler kommuner att starta eller gå med i ett samordningsförbund förra året som tanken föddes kring en sammanslagning.

– Parterna såg då vikten av att inte bilda för små förbund. Samtidigt fanns det redan tankar hos styrelserna i Piteå och Älvsbyn om att verka för en sammanslagning. Nu har de tre styrelserna kommit överens och de tre förbundscheferna har fått i uppdrag att arbeta för en sammanslagning från 1 januari 2020.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma med ett nytt förbund?

– Genom att bilda ett större förbund blir vi starkare tillsammans. Alla behöver inte uppfinna hjulet själva hela tiden. Även om vi inte behöver göra exakt lika, kan man göra på ett liknande sätt. Vi kan hjälpas åt med många saker som t ex analys och ekonomi. Jag tror att vi kommer spara mycket tid på att det blir färre möten.

– Sedan har förbunden arbetat olika. Och de måste få fortsätta att vara olika. Hela finsamlagstiftningen utgår från lokala förutsättningar och behov. En kommun kanske har tagit emot många nyanlända och prioriterar att jobba med det.

Har du några framtidsvisioner?

– Det handlar först om att lära känna de andra kommunerna och se på vilka behov de har för att kunna hitta samordningsvinsterna. Här i Luleå är vi mitt i ett stort utvecklingsarbete som jag gärna skulle vilja få med de andra på. Vi kallar det för integrerad samverkan och enkelt uttryckt handlar det om att använda sig av finsam-metoden, fast i ett lite större sammanhang. Vi vill bort från stuprör, med en ingång för stöd för alla individer som befinner sig i ett utanförskap. Parterna kommer att arbeta med större insyn och tillgång till varandras resurser ur ett helhetsperspektiv. Det är oerhört spännande, det är något jag gärna berättar mer om när vi kommit lite längre.

Vad händer nu?

– Just nu är det hektiska dagar, för samtidigt som vi tar fram allt som behövs för det nya förbundet ska vi också ta fram budget och verksamhetsplaner för de redan befintliga förbunden. Förhoppningen är att kunna kalla till en ny styrelse i början av januari och snabbt fatta de beslut som krävs. Sedan kommer de gamla förbunden att likvideras.

Det låter som det är en del att göra?

– Ja, det är mycket, men genom att vi har kunnat dela upp arbetet mellan oss tre förbundschefer går det ändå bra. Som det ser ut nu kommer Dan Berggren och Rigmor Norén att fortsätta arbeta med att starta upp det nya förbundet under nästa år.

Blir du den nya förbundschefen?

– Ja, jag har faktiskt inte fått frågan ännu men visst talar mycket för det. Det vore roligt i så fall.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner