Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samverkan är viktigt för Arbetsförmedlingen

Hon hade inte hört talas om Finsam. Ändå brinner Arbetsförmedlingens nya representant Lina Karlsson för samverkansfrågor.

– Arbetsförmedlingen står inför stora förändringar som också kommer att påverka våra lokala förutsättningar. Då är det extra viktigt att vi har fungerande samverkansformer.

Lina Karlsson har en lång karriär inom staten och kallar sig en ”stolt” statstjänsteman.

– Jag trivs inom den statliga sfären, för mig är det ett sätt att bidra till samhällsnyttan. Det är viktigt att de statliga medlen används effektivt och att alla får det stöd de behöver.

Sedan i september är hon ny representant för Arbetsförmedlingen i Nationella rådet. I juni blev hon stabschef och biträdande direktör för verksamhetsområdesområde arbetssökande som har det övergripande ansvaret för samverkansfrågor.

– Jag tror att anledningen till att jag inte kände till Finsam sedan tidigare är att jag kom in direkt i en stabsfunktion när jag började på Arbetsförmedlingen 2016 som inte hade någon direkt kontakt med Finsam. Avtalen med samordningsförbunden skrivs lokalt. Samtidigt är Arbetsförmedlingen en part och jag tycker därför att Finsam borde vara mer känt inom myndigheten. Det är något jag vill verka för!

Den nya organisationen, där samverkansfrågorna samlas tror Lina kommer att bidra bättre förutsättningar för samverkan.

– Utmaningen blir de lokala förutsättningarna i samband med att vi minskar antalet anställda och lägger ner kontor. Det kommer att göra samverkan mer sårbar på vissa orter. Nyligen lämnade Arbetsförmedlingen in en rapport till regeringen med en analys och svar på ett antal frågor inför ett nytt arbetsmarknadsuppdrag 2021, där bland annat uppdraget för finansiell samverkan nämns. Där såg vi ett behov för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att utreda ändamålsenliga samverkansformer inklusive förslag om att samordningsförbund bör slås ihop till större och färre förbund.

Lagidrotten formade

Lina Karlsson är i grunden personalvetare.

– När jag gick ut PA-linjen 1991 var det lågkonjunktur och därför svårt att få jobb. Första jobbet var en projektanställning för att arbeta med ungdoms- och studieverksamhet inom handikapprörelsen. Jag tror jag fick det arbetet mycket för att jag tidigare arbetat med ungdomsfrågor inom idrotten. Jag spelade själv fotboll under ungdomsåren och laget tog sig ända upp till allsvenskan. Lagidrotten har format mig. Det är så jag ser på många samhällsfrågor. Att alla ska kunna bidra.

Efter att de två barnen fötts, började Lina att arbeta med HR-frågor inom det som sedan kom att bli Försvarets forsknings institut, FOI.

– Några år senare började jag att arbeta på Försvarets radioanstalt, FRA där jag arbetade framförallt med ledning- och styrningsfrågor på myndighetsstaben. Sedan gick jag vidare till att bli chef för en avdelningsstab och var sedan kvar i olika chefsroller innan jag 2016 erbjöds jag arbetet som stabschef på Arbetsförmedlingens region Mitt.

I sin nya roll ser hon det som viktigt att verka för synliggöra de effekter som finansiell samverkan har.

– Finsam ser jag som ett effektivt sätt att använda våra gemensamma medel. Men vi måste kunna påvisa resultat.

Samtidigt finns det mycket att lära från den finansiella samordningen.

– Jag ser fram emot att få nyfiket lära mig mer.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner