Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbundet Halland firar 10 år

Dagen innan Finsamkonferensen i Halmstad passar samordningsförbundet Halland också på att bjuda på tio-årskalas.

– Vi valde att lägga det i samband med konferensen för att ge fler möjlighet att vara med, säger förbundschefen Samuel Grahn.

Foto: Samuel Grahn.

Samuel Grahn

Samordningsförbundet Halland startade 2010 som ett av de sista länsförbunden. Åren innan hade föregåtts av ”regionkamp” som hotade att splittra Halland i två delar mellan VG- och Skåneregionen.

Det resulterade i en stark vilja till samverkan mellan kommuner och myndigheter i Halland, menar Samuel Grahn.

– Alla parter ser att samverkan är värdefull. För ingen tjänar på utanförskap, inte samhället och inte individen.

Under åren som gått har förbundet arbetat allt mer med ”hållbara” lösningar över tid. Genom att ständigt följa upp verksamheten har förbundet också kunnat visa effekter som de sedan kommunicerar löpande i medlemsorganisationernas ledningsgrupper.

– Vi har skapat ett årshjul för att på ett strukturerat sätt kunna nå våra målgrupper. Kommunikation är oerhört viktigt för att bibehålla det goda samverkansklimat som vi har. Vi besöker ledningsgrupperna minst en gång per år. Det är viktigt att ledningsgrupperna sedan i sina led kan skapa en legitimitet för vår verksamhet, säger Samuel Grahn.

En annan framgångsfaktor är att arbeta nära individerna. Det handlar både om de som ingår i en insats som deltagare, men också nära de som arbetar i en insats.

– Vi har försökt ha samma perspektiv nu när vi har planerat Finsamkonferensen. Vår tanke är att den ska innehålla något för alla. Det är ett stort lokalt engagemang. Vi kommer också att bemanna konferensen med medarbetare som arbetar i olika insatser.

Temat för i år, Innanförskapets möjligheter, handlar om alla människors lika värde och möjlighet att få tillhöra och tillföra utifrån sin förmåga.

– Ofta talar vi om utanförskap, redan där, genom det ordet stänger vi ute människor, det blir ett vi och dom. Om vi istället talar om ett innanförskap blir det något som alla berörs av, säger Samuel Grahn.

På samma tema som konferensen bjuds alla som kommer till Halmstad dagen innan Finsamkonferensen på 10-årskalas. Dagen är indelad i två delar, 13–17 bjuds på föreläsningar och på kvällen mellan 17–20 blir det mingel, underhållning och enklare förtäring.

Föreläsaren Jana Söderberg kommer bland annat att tala om personlig hållbarhet.

– Vi arbetar med hållbarhet på flera olika sätt här i Halland. Det handlar om hållbarhet för såväl individen som samhälle. Jana kommer att bland annat tala om ”självledarskap” utifrån modern forskning.

Det låter spännande, när är sista dagen för anmälan?

– Den 6 mars. Glöm inte att skriva vilka delar av dagen som ni vill vara med på, säger Samuel Grahn.

Inbjudan: Samordningsförbundet i Halland firar 10 årPDF

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner