Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Genom reflekterande frågor når du resultat på distans

Hanna Stålarv, utvecklingsledare vid Norra Västmanlands Samordningsförbund, har goda resultat av att leda på distans.

Bild Malin Walbom

Bild Malin Walbom

– Metoden utvecklade jag för några år sedan när vi skulle utveckla en ny insats samtidigt som jag inte kunde vara med på plats för att coacha en ny medarbetare. Jag bestämde mig för att ge reflektionsfrågor via mejl varje dag. Det kunde vara frågor som ”vad av allt det du har gjort idag är du mest nöjd med” eller ”Om du fick en andra chans att göra om samma sak, vad skulle du göra annorlunda och hur skulle du göra det?”.

Det som Hanna såg som en alternativ lösning under en begränsad tid, blev början till nytt sätt att arbeta med sina medarbetare.

– Jag var rädd för att inte uppfattas som en närvarande ledare, istället blev det precis tvärtom. Min medarbetare kände sig sedd eftersom hon fick återkoppling på de utvecklingstankar hon skickade till mig varje dag. Även om jag inte fanns på plats ”fysiskt”, uppfattade hon mig som insatt i arbetet och hon visste att jag alltid fanns tillgänglig via telefon. Medarbetaren upplevde även att jag hade förtroende för hennes kompetens, vilket gav utrymme till att tänka nytt.

Efter det har Hanna Stålarv fortsatt att utveckla metoden.

– Många gånger försvinner möjligheten till reflektion i vardagen. Vi är så fokuserade på att snabbt se ett resultat. Det är inte alltid så enkelt att se konkreta förbättringar, många gånger handlar det om små steg när man arbetar processorienterat eller med människor. Vissa dagar kanske man går hem med en känsla av att man inte ser någon förändring alls. Men när man skriver ner sin reflektion blir det en annan skärpa i det som faktiskt har hänt.

Hanna återkopplar alltid på de reflektioner hon får.

– Jag försöker ge positiv uppmuntran på ett processinriktat sätt. Jag utgår från hur de använt sina kunskaper för att uppnå olika mål. Viktigt är även att feed-back alltid är uppriktig och baserad på saker som har hänt. Det skapar en större vilja att fortsätta göra saker som är svåra.

Metoden utgår från ett lösningsfokuserat arbetssätt. Hanna Stålarv formulerar sina mejl så att de bjuder in till att börja tänka och reflektera.

– Mejlen utgår alltid utifrån positiva förantaganden, dvs jag formulerar mig på ett sätt som visar att jag litar på deras kompetenser och att de kommer göra sitt bästa.

– Idag kom en fråga om vi inom våra verksamheter kan ställa om för att börja tillverka visir till vården. Då formulerade jag det på ett sätt som bjöd in arbetsledare till att börja reflektera kring lösningar så att de var förberedda inför vårt senare möte idag. Under mötet började arbetsledare direkt hjälpas åt att brainstorma kring olika prototyper och vilka grupper som kunde arbete med detta.

Hanna Stålarv tror att man genom reflektionsfrågor via mejl kan nå långt med deltagare även om Coronaviruset hindrar fysiska möten.

– Jag tror att man kan komma jättelångt utan att träffas, coachning via mejl är ett effektivt sätt att arbeta.

Stöd på distansPDF

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner