Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där Linda Anderfjäll, hur hanterar ni Coronaviruset?

Från att först ha varit ett virus ”långt borta”, blev Coronaviruset på bara någon vecka något som kom att påverka hela det svenska samhället och förstås alla samordningsförbund.

För Linda Anderfjäll, förbundssamordnare i Samordningsförbundet Västra Mälardalen, har senaste veckan inneburit ett intensivt omställningsarbete.

Bild Linda Anderfjäll

Bild Linda Anderfjäll

– De tre förbunden i Västmanland diskuterade ganska tidigt att vi måste göra allt vi kan för inte bidra till att sprida smittan. På bara någon vecka har vi ställt om stora delar av vår verksamhet till att arbeta mer på distans med digitala lösningar, säger Linda Anderfjäll.

Flera planerade möten har senarelagts.

– Vi ställer inte in, vi ställer om. Samordningsförbundet brukar t ex ha ett event som heter ”dejta en myndighet” där man visar upp en myndighet eller en insats på ett lunchmöte för de delar i samhället som arbetar med våra behovsgrupper. Vi lovat deltagarna att återkomma med nya datum, under tiden behåller vi kontakten och ser över möjligheterna att träffas digitalt. Arbetet fortsätter, men på ett annat sätt.

Både personal och deltagare i individinsatser är förstås oroliga för både sin egen och nära anhörigas hälsa.

– Förbunden har tittat på olika distanslösningar som redan används i Västmanland och kommer att framförallt att skala upp de tekniska lösningar som redan finns. Vi arbetar också med att sprida goda exempel på hur man kan coacha på distans.

Martin Larsson och Mikael Thunblom på Inkluderingsteamet i Västerås Stad har tagit fram coachande frågor för distansarbetande elever som man nu ser om de kan vara till nytta även för förbundens behovsgrupper.

– Jag tror att det går att arbeta på ett liknande sätt inom några av de samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna. Frågorna utgår från att deltagarna är kapabla och där vill vi lyfta fram styrkor, vad som fungerar och utforska hur man kan göra mer av det. Det kan vara till hjälp för personen i att hantera det svåra och komma vidare mot sina mål även om vi inte kan träffas fysiskt under en tid.

Utvecklingsledaren Hanna Stålarv i Hallstahammar har länge coachat på distans via mejl.

– Hon har fått ett jättebra resultat där medarbetare upplevt att de haft en närvarande ledare samtidigt som de känt att de fått ett större förtroende. Om vi kan förmedla samma känsla till deltagarna ”hemma i vardagsrummet” genom olika digitala lösningar, får vi ytterligare verktyg att arbeta med som vi säkert kommer att ha nytta av i framtiden.

För oavsett Corona-virus, kommer digitala lösningar att bli allt vanligare, tror Linda.

– Vi använder redan idag olika digitala mötesformer mellan förbunden Västmanland. På det sättet sparar vi både tid och pengar. Jag är övertygad om att smidiga digitala lösningar snabbt blir allt viktigare i våra deltagarkontakter såväl som i myndigheternas kontakt med medborgarna. Men det måste utgå från individens behov och förmåga. Välfärdens kvalitet handlar mycket om att kunna hantera att människor är olika och då behöver vi också olika lösningar – digitala såväl som fysiska möten.

Genom reflekterande frågor

Coacha elever på distans (tips från Inkluderingsteamet i Västerås stad)PDF

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner