Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Vilka kommuner har högst offentlig försörjning?

Samordningsförbundet i Uppsala län har tagit fram ett verktyg för att analysera den offentliga försörjningen för varje kommun i Sverige.

– På det här sättet blir det enkelt att få en gemensam bild över de utmaningar som finns, säger förbundschef Åsa Fichtel

foto Åsa Fichtel

Åsa Fichtel Foto: Fanny Fichtel

Verktyget som är framtaget av det uppsalabaserade företaget Statisticon på uppdrag av samordningsförbundet i Uppsala län använder sig av helårsekvivalenter från Statistiska centralbyrån.

– När jag började arbeta som förbundschef såg jag snabbt ett behov av ett analysverktyg för att skapa en gemensam bild hos parterna, säger Åsa Fichtel.

Större medvetenhet i styrelsen

Tillsammans med Mats Forsberg på Statisticon togs ett första verktyg fram för fyra år sedan. Syftet med detta var att bidra till bra behovsanalyser hos parterna.

– Det gav oss en samlad bild av den offentliga ersättningen på ett illustrativt sätt. Genom att använda verktyget har vi kunnat skapa en gemensam förståelse hos både politiker och tjänstemän. Uppsala län består av åtta kommuner och det är viktigt att förstå att utmaningarna ser väldigt olika ut.

Under åren som gått har vi utvecklat data ytterligare genom ett nära samarbete med Statisticon och med Samordningsförbundet centrala Östergötland.

– Nu kan man följa utvecklingen under tid, ersättningsform samt uppdelat på män och kvinnor. Eftersom det inte skulle kosta oss så mycket mer, valde vi att fram statistik för hela landet. Jag hoppas att vi kan samfinansiera uppdateringar i framtiden, säger Åsa Fichtel.

Kunskapsbaserat underlag

Åsa Fichtel hoppas helårsekvivalenter blir ett sätt att utveckla samordningsförbundens kunskapsbaserade underlag.

– Jag är själv forskarutbildad och därför tycker jag att det är viktigt att vi inför ett systematiskt sätt att arbeta med våra uppföljningar.

För Samordningsförbundet i Uppsala län har verktyget också varit ett sätt att kunna vikta insatserna och till viss del finansiering i länet efter de behov som finns.

– För några år sedan hade vårt samordningsförbund lite för mycket pengar på banken. Vi fördelade överskotten genom att uppmuntra kommuner som hade högre helårsekvivalenter. På det sättet har vi nästan kunnat arbeta bort vårt överskott. I de här mindre kommunerna har vi också kunnat se en förändring i att försörjningsstödet minskar.

Du hittar verktyget under fliken Publikationer, se Den offentliga försörjningens omfattning

Studios Statisticonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner