Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbund piloter för att upptäcka våld i nära relationer

Sedan i januari använder 13 samordningsförbund rutinmässigt ett frågeformulär till sina deltagare om de upplevt våld i någon form.

Bild Anita Kruse

– Många har återkopplat att de fått en djupare kontakt med sina deltagare och menar att det här borde de ha gjort tidigare, säger Anita Kruse, sakkunnig Inom våldsområdet med uppdrag för på Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

I augusti 2019 fick NNS uppdraget att tillsammans med samordningsförbund ta fram arbetsmetoder för att tidigare upptäcka erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som en del av ett större regeringsuppdrag tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som pågår till och 2021.

─ Eftersom jag tidigare har arbetat med samordningsförbunden i Västra Götaland under min tid som chef för Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer visste jag att samordningsförbunden redan hade en bra, lagstadgad myndighetssamverkan och dessutom kommer i kontakt med många utsatta grupper.

Piloter

Intresset bland samordningsförbunden för att ingå i projektet var stort, sju piloter valdes först ut för att under 18 månader ställa rutinmässiga frågor till sina deltagare.

─ Frågeformuläret innehåller sju frågor om de någon gång blivit utsatt för eller själv utsatt någon för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld eller sett någon närstående bli utsatt. Svaren kommer att sammanställas av ett externt analysföretag. Dessutom kommer ytterligare sju förbund att ingå i ”grupp 2”. De kommer också använda frågeformuläret, men de ingår inte i utvärderingen, säger Anita Kruse.

Förbunden har fått en basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt en metodutbildning hur de hur och hur de ska använda sig av frågeformuläret. Från början fanns en oro för att deras deltagare skulle uppleva frågorna negativt.

─ Det är en vanlig oro som många har när det gäller att ställa frågor om våld. Därför är det skönt att vi redan nu fått vittnesmål om att många reagerat positivt och att de är få som inte väljer att besvara frågeformuläret. Frågorna leder ofta till en djupare relation med deltagarna, därför är det flera förbund som sagt att ”det här borde vi ha gjort tidigare”.

Många utsätts för våld

Under den period Anita Kruse arbetade som chef i Västra Götalandsregionen genomfördes ett liknande projekt där flera vårdcentraler, BVC, rehabmottagningar och bedömningsteam rutinmässigt använde ett frågeformulär om våld till sina besökare.

─ Våra studier då visade att väldigt många har utsatts för våld i någon form; psykiskt, fysiskt och sexuellt. Många har också som barn sett och hört våld mellan närstående under sin uppväxt. Vi vet idag att det finns en stark koppling mellan tidigare erfarenheter av olika former av våld och senare i livet uppleva en fysisk och psykisk ohälsa. Vi vet också från forskningen att det finns ett starkt samband mellan att under sin uppväxt se och höra våld mellan närstående och att senare i livet både före och efter 18 års ålder själv utsättas för olika former av våld och till viss del även utsätta andra för samma sak, säger Anita Kruse.

Att tidigt upptäcka erfarenheter av våld kan på sikt leda till en förbättrad folkhälsa. Ytterst handlar det om liv eller död, menar Anita Kruse.

Spridningskonferenser

Som en del av projektet anordnas regionala spridningskonferenser av våldets konsekvenser generellt och specifikt om våldet bland unga, där arrangörer är ett eller flera samordningsförbund i samarbete med NNS och den nya sajten ungarelationer.se.

Just nu är kommande konferenser inställda tills vidare på grund av corona-viruset. Samtidigt är vikten av att fortsätta arbetet stort:

─ Vi vet att våld i nära relationer ökar när barn och vuxna vistas mer i hemmet. Därför är det extra viktigt att vi fortsätter vårt arbete och rutinmässigt frågar om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, säger Anita Kruse avslutningsvis.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner