Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Umeåregionen har en långsiktig strategi mot våld

Samordningsförbundet Umeåregionen har arbetat mot våld i nära relationer under två år och ingår sedan årsskiftet i regeringsuppdraget.

Bild Katarina Hansson

Katarina Hansson

I slutet av februari höll de en regional spridningskonferens tillsammans med NNS i Umeå Folkets hus

– Hela 240 personer från hela Norrland kom till konferensen, säger biträdande förbundschef Katarina Hansson.

Samordningsförbundet Umeåregionen började att arbeta med våldsfrågorna för två år sedan.

─ Vi ser att våld ofta utgör ett hinder för människor att komma närmare arbete- eller studier.

I februari hölls en regional spridningskonferens i Umeå som anordnades av samordningsförbundet i Umeåregionen tillsammans med NNS.

Konferensen som pågick under en halvdag blev mycket välbesökt, berättar Katarina Hansson.

─ Vi bjöd in samordningsförbunden i Norrland tillsammans med deras samverkanspartners politiker, polisen och intresseorganisationer med flera. Jag tror att konferensen ledde till en större kunskap om hur våld påverkar samhället på så många olika plan, säger Katarina Hansson.

Våld bland unga

En annan insikt är hur våldet bland unga ser ut.

─ NNS samarbetar med Zandra Kanakaris som är generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter, som bland annat är initiativtagare till sajten ungarelationer.se.

Inför konferensen uppmanades ungdomar att gå in på ungarelationer.se för att svara på frågor.

─ Det visade hur pornografins utbredning bland unga har normaliserat sexuellt våld. Här skiljer sig inte våra siffror från övriga landet, säger Katarina Hansson.

Bilden bekräftades av Anna Palm, överläkare vid kvinnokliniken och ungdomsmottagningen på Sundsvalls sjukhus som också arbetat med att rutinmässigt fråga om våldsutsatthet och alkoholbruk på ungdomsmottagningar i Västernorrland.

─ Hennes budskap var att det är viktigt att våga ställa frågor till alla och inte utgå från sina egna fördomar om vem som kan tänkas ha blivit utsatt för våld. För våld i nära relationer finns i hela samhället, konstaterar Katarina Hansson.

Ingår i regeringsuppdraget

Samordningsförbundet Umeåregionen ingår som grupp 2 i regeringsuppdraget för att hitta arbetsmetoder för att upptäcka våld i nära relationer.

─ Det innebär att vi är lite friare i hur vi lägger upp vårt arbete med att ställa rutinmässiga frågor. För oss är det viktigt att vi i samverkan kan hitta en långsiktig struktur där frågor om våld är en naturlig del av vår verksamhet, säger Katarina Hansson.

Just nu arbetar förbundet med att ta fram en handbok om våld i nära relationer som läggs upp på samordningsförbundets ”intranät i samverkan”.

─ Vi har samlat material och beskrivit våra gemensamma rutiner för att arbeta med att upptäcka våld. Det är viktigt att ha samsyn i de här frågorna och att man också förstår varför man frågar och också skapa rutiner för att hantera ett ”ja”. Vi har också arbetat mycket för att skapa en kunskap kring de här frågorna. 120 medarbetare från Samordningsförbundet Umeåregionen och våra kranskommuner har fått både en grundutbildning och fördjupningsutbildning. Nu har vi planer på att fördjupa oss ytterligare i hedersrelaterat våld, kanske nästa vår.

─ Vi har också tagit fram en broschyr som vi delar ut till våra deltagare. Den går även att nå digitalt genom en QR-kod, för vi vet att den här typen av material kan vara känsligt att ta hem, säger Katarina Hansson.

Att hålla frågorna levande är mer aktuellt än någonsin under coronapandemin.

─ Samtidigt har vi tagit beslut om att inte fråga om våld under digitala möten eftersom vi faktiskt inte vet någonting om ifall förövaren finns hemma och hör vårt samtal.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner