Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där, Martin Jonasson! Hur påverkas Nationella rådet av pandemin?

Under corona-krisen har trycket på samhällets olika välfärdsaktörer ökat. Du är ju inte bara ordförande i Nationella rådet utan också områdeschef inom Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkring, hur har du det?

Martin Jonasson

Martin Jonasson

- Det har varit väldigt intensiva veckor för både mig och mina medarbetare. Vi har gjort stora anpassningar av verksamheten för att bland annat kunna betala ut karensersättning och ta bort kravet på läkarintyg till dag 21 i sjukfallet. Förändringarna har gjorts för att avlasta vården och också trygga ersättningen för alla de som behöver stanna hemma på grund av sjukdom.

Hur har det sett ut för de andra parterna i Nationella rådet?

- Ja, mitt intryck är att alla parter har en intensiv period med att ställa om till de nya förutsättningar som pandemin orsakar. Arbetslösheten ökar kraftigt och trycket är därför stort på Arbetsförmedlingen. Socialstyrelsen har en central roll i att stötta hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. SKR gör också ett stort arbete för att stödja kommuner och regioner i det här arbetet.

Om situationen förvärras, kan det då bli aktuellt att parterna behöver använda medarbetare från samordningsförbundens insatser för att klara av sitt kärnuppdrag som att t ex handlägga ersättning?

- Jag har inte hört talas om att det skulle vara aktuellt, men om det skulle behövas på grund av den extraordinära situation som vi befinner oss i, är det viktigt parterna först pratar med varandra, ”hur kan vi på bästa sätt möta individernas behov”. För vår grundinställning inom Nationella rådet är att de medarbetare och insatser som sker inom samordningsförbunden ska fortsätta så långt det är möjligt under pandemin. Vi behöver dessutom redan nu börja planera för ”bortom pandemin”, för vi vet redan nu att det kommer finnas fler människor som är i behov av samhällets stöd.

Har Nationella rådet kunnat träffats under den här tiden?

- Ja, vi har haft ett Skypemöte och vi har också haft andra kontakter med varandra. Vi är imponerade över det sätt som många samordningsförbund på kort tid har lyckats ställa om sin verksamhet på ett ”lösningsorienterat sätt”. Det är en utmaning att hålla igång verksamheten när man inte kan träffas fysiskt.

Det har kommit en del frågor och funderingar till Nationella rådet om att styrelsen inte får har digitala möten. Hur ser du på det?

- Nationella rådet verkar för att ta tillvara på it-teknikens möjligheter. Samtidigt är det inte tillåtet ha styrelsemöten digitalt enligt Finsamlagstiftningen och det är något som vi uppmärksammade redan för ett år sedan då vi gjorde en hemställan till regeringen om att få lagstiftningen ändrad så att den anpassas till kommunallagen. Vi har nu tagit nya kontakter med Socialdepartementet, men av förklarliga skäl tar det tid. Vi förstår att det här skapar problem för förbunden och hoppas därför på en lösning.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner