Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Är webben tillgänglig för alla?

Har du koll på om samordningsförbundets webbplats kan läsas och förstås av alla enligt webbtillgänglighetsdirektivet?
Nu börjar det bli bråttom, senast den 23 september ska alla webbplatser för offentliga aktörer vara tillgängliga enligt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som är tillsynsmyndighet för lagstiftningen.

Den 1 januari 2019 började lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla i Sverige. Det innebär att alla offentliga aktörers digitala information och tjänster ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Lag (2018:19T37) om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det handlar alltså inte bara om de cirka fem procent av Sveriges befolkning som har en funktionsnedsättning, utan också om de människor som kanske har ett annat modersmål eller som ser dåligt på grund av ålderssynthet. Vi kan alla någon gång i livet få problem med att ta till oss digital information. I grunden handlar det om allas lika rätt få ta del av information i samhället.

Även om lagen började gälla för ett och ett halvt år sedan är det först nu som den omfattar alla äldre webbplatser. Det är alltså hög tid att se över informationen om du inte gjort det ännu. Men lugn, de flesta hjälpmedlen för att arbeta med tillgänglighet finns på DIGGs webbplats:

Samlad information om digital tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är det som gäller?

Kraven utgår från den internationella standarden ”Web Content Accessibility Guidelines”, WCAG 2.1, nivå AA.

Kraven för en webbplats kan sammanfattas i fyra områden:

Uppfattbar: exempelvis genom att kunna skilja på förgrund och bakgrund eller kunna ändra textstorleken utifrån behov.

Genomförbar: handlar om att allting på webbplatsen måste vara användbart, t.ex. tillgänglig funktion från tangentbord.

Förståelig: informationen på en webbplats måste vara begriplig, till exempel att texten är läsbar så att användaren förstår innehållet och att det är lätt att del av med olika hjälpmedel.

Hållbar: innehållet på webbplatsen ska fungera så att det kan användas av flera olika enheter, t ex på dator och mobil.

DIGG har tagit fram en enkel checklista för alla WCAG-kriterier. Ett annat tips är Per Axboms introduktion för digital tillgänglighet.

WCAG – standard för tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital tillgänglighet, introduktion av Per Axbom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för att komma igång

 1. Börja med att ta reda på hur webbplatsen klarar riktlinjerna idag. Det finns flera automatiska testverktyg som du når via DIGGs webbplats. Kom ihåg att den här typen av automatiska tjänster inte ger en heltäckande bild. Du bör också gå igenom webbplatsen manuellt, till exempel genom ett självskattningstest som också finns på DIGGs webbplats.
  Testa webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Konsulter som är specialiserade på webbtillgänglighet kan hjälpa dig analysera webbplatsen och ge konkreta tips för att uppfylla kraven. Många redaktionella brister går enkelt att åtgärda själv, medan tekniska brister kan behöva åtgärdas av en webbutvecklare.

 3. Lär dig förstå hur webbplatsen uppfattas om du har en funktionsnedsättning. På webb för alla finns flera filmer som utgår från användare med funktionsnedsättning som visar vilka behov de har för att kunna ta till sig digitala medier. Även på webbplatsen funka.com finns många bra artiklar om tillgänglighet.
  Webb för alla - möt användarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 4. Testa genom att fråga användaren! Även om du följer webbriktlinjerna kan webbplatsen uppfattas som svår att ta till sig. Det kan handla om att strukturen är otydlig eller att texten är svårt att begripa.

 5. Glöm inte att ta fram en tillgänglighetsredogörelse på din webbplats som beskriver innehåll som inte är tillgängligt, hur ni planerar att åtgärda eventuella brister och vilka alternativ som finns. Redogörelsen ska också innehålla en länk där användare kan kommentera vilka saker de upplever som svåra att ta till sig, de har rätt begära att få ta del av innehållet på annat sätt. Det ska också finnas en länk till tillsynsmyndigheten DIGG. På DIGGs webbplats finns bra mallar att utgå ifrån.
  Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hoppas att det här kan vara en hjälp i arbetet med att skapa tillgänglig information. Nationella rådet har tagit fram tips för tillgänglig webb.
Kom ihåg att det är ett långsiktigt arbete att skapa större digital tillgänglighet och att det bör ingå i strategi för att skapa en verksamhet som alla kan ta del av!

Tips för tillglänglig webb Powerpoint, 637.2 kB, öppnas i nytt fönster. 

Länkar till mer information om tillgänglighet:

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner