Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

ISF:s utvärdering förlängs ett år

Den 10 september beslutade regeringen på Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) inrådan att förlänga utvärderingen av samordningsförbundens verksamhet på individnivå. Förlängningen innebär att utvärderingen kommer att pågå operativt hos deltagande förbund fram tom juni 2021 och att slutrapporteringen av utvärderingen till regeringen flyttas fram till december 2022.

Efter en något försenad start kom den delen av utvärderingen som omfattar samordningsförbunden i Göteborg, Insjöriket och Stockholm igång under hösten 2019 berättar Ann-Christin Jans som ansvarar utvärderingen av samordningsförbundens verksamhet.

– Deltagarna får svara på en enkät när de kommer till förbundet och sedan också sex månader senare. Vi har så här långt en hög svarsfrekvens och vi får också många öppna kommentarer. Det är positivt!

Allt fungerade bra fram till pandemin kom i mars.

– Antalet deltagare sjönk kraftigt till följd av pandemin samtidigt som antalet remisser till deltagande förbund från framförallt Arbetsförmedlingen men även Försäkringskassan minskat under en längre tid. Vi har därför behövt förlänga utvärderingen, säger Ann-Christin Jans.

Ändring av uppdraget om utvärdering av samordningsförbundens uppdrag på individnivå (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet (ISF:s webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner