Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Tillitsbyrån skapar framtidstro i Grums

Det började med ett reportage i SVT:s Uppdrag granskning;
”Leva och dö i Grums”.
– Vi beskrevs som en kommun som inte gjorde så mycket åt höga självmordstal, drogmissbruk och psykisk ohälsa.

Det blev startskottet till att hela kommunen idag står bakom en långsiktig lösning för att komma till rätta med problemen, säger Martin Karlsson, Kultur- och fritidschef i Grums.

Magnus Karlsson, kultur- och fritidschef i Grums

Magnus Karlsson, kultur- och fritidschef i Grums ser positivt på framtiden

Grums kommun ligger vackert intill Vänern, cirka två mil från Karlstad. Orten präglas av det stora pappersbruket Gruvöns bruk som ägs av Billerud Korsnäs. Här har man nära till natur- och friluftsliv. I Borgvik finns ett av Sveriges bäst bevarade bruksmiljöer som en gång levererade järnet till Eiffeltornet.

Men det är oftast inte den bilden som förmedlas om kommunen i media.

– Uppdrag gransknings reportage i mars 2015 ledde till att vårt kommunalråd Leif Haraldsson bad om hjälp för att hantera situationen.

Sämre folkhälsa

Ganska snabbt hörde SKR av sig och tillsammans med Region Värmland gjordes en kartläggning av folkhälsan i kommunen. Förutom hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och social utsatthet visade undersökningen att folkhälsan var sämre för kvinnor 20–49 år och för yngre män 16–29 år än i andra jämförbara kommuner.

– Det gick inte att blunda för att det finns problem. Vi bestämde oss för att gå vidare för att förstå varför det ser ut så här, säger Martin Karlsson.

Förändrad samhällsstruktur

Genom använda sig av metoden tjänstedesign har man kunnat få en större förståelse för problemen.

– Vi såg att en del av de bakomliggande orsakerna beror på att samhället har förändrats. Från att unga förr kunde börja i tidig ålder på bruket har kraven på utbildning ökat. Samtidigt går ungdomarna på gymnasium Karlstad eller Säffle. Flera myndigheter har försvunnit från orten. Som ung kan det vara svårt att ”orientera sig bland samhällets stöd”.

Samhället har byggt ett stödsystem som inte är anpassat efter de nya förutsättningarna.

– Samhället har skapat system och lösningar som vi tror är bra för individen, men som i själva verket stjälper dem. Nu har vi istället börjat se hur vi kan bygga ett stöd tillsammans med individerna som bygger på tillit, säger Martin Karlsson.

Tillitsbyrån

Insikterna är många från kartläggningen. Tillit och goda relationer är ofta helt avgörande om man ska lyckas med förändringar för olika individer, att man hittar lösningar tillsammans. I Grums kommun finns flera personer som har goda relationer med unga och unga vuxna och det är dessa personer som ska börja arbeta tillsammans i det som kallas Tillitsbyrån. Målgruppen som kommunen ska arbeta extra mycket med är mellan 15– 29 år.

Tillitsbyrån är en organisering inom kommunen med syfte att möta komplexa behov genom samskapande med målgruppen, verksamheter och andra samhällsaktörer.

– Vi skapar ingen ny organisation i kommunen utan organiserar oss så att vi kan fatta snabba beslut och prioritera utifrån målgruppens behov, säger Martin.

I Tillitsbyråns styrelse finns förutom kommunen också Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet finansieras genom samordningsförbundet Sampelet, Region Värmland och Grums kommun.

– Det bästa är ändå att hela kommunen står bakom och tror på den här satsningen som kommer att pågå i fem år – minst. För det här är ingen quick-fix, säger Martin Karlsson.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner