Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Män i hälsa startar i Sverige

Sjuhärads Samordningsförbund kommer att starta den svenska varianten av det norska succékonceptet ”Menn i helse”.
– Vi har precis prioriterats för EU-medel genom Leader för att starta utbildningsprocessen i januari, säger Anna Fagefors, förbundschef i Sjuhärads Samordningsförbund.

Man i hälsa

Man i hälsa

Det var på Finsamkonferensen 2019 som den norska förlagan ”Menn i helse” presenterades. Arbetslösa män i åldrarna 25– 55 erbjuds möjlighet att bli ”hälsorekryt” och få en betald utbildning som motsvarar undersköterskenivå för att öka jämställdhet och möta rekryteringsbehov till vården. I Norge har satsningen fallit väl ut och hela 92 procent av de arbetslösa männen arbetar vidare i de anställningar de fått efter utbildning.

– Vi tog kontakt med det norska projektet och startade det ESF-finansierade projektet ”PR- Hälsa i hållbart arbetsliv”. En del i det handlar om att skapa en stolthet för vårdyrket, att tända ”gnistan”. När vi började att arbeta med det var statusen för yrket låg, i och med pandemin har de som arbetar i vården blivit hjältar. Vi hoppas kunna spinna vidare på det, säger koordinatorn Petra Lindberg.

Vid en studieresa till Trondheim har representanter för förbundets ägarparter lärt sig mer om den norska modellen och sett möjligheter att tillämpa arbetssättet i Sjuhärad. Frode Rønsberg som för tio år sedan startade Menn i helse i Trondheim arbetar nu deltid i projektet för att översätta metoden anpassat till svenska förutsättningar.

– Det finns mycket norskt metodmaterial att använda för att höja statusen för vårdyrket samtidigt som delar behöver anpassas. Det finns mycket att vinna på att det kommer fler män till vårdyrket och för att nå dit behövs mycket normkritiskt arbete.

Utbildningen tar samordningsförbundet fram tillsammans med bland annat Vård-och OmsorgsCollege i Sjuhärad. Urvalsprocessen för att hitta män ”av rätta virket” startar i januari och redan i april hoppas de att första klassen med män som vill bli hälsorekryter startar.

– Vi hoppas att konceptet fungerar lika väl i Sverige som i Norge för att stärka vård och omsorgssektorn och att det på sikt är något som övriga Sverige kan få nytta av, säger Anna Fagefors.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner