Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Förändring i SUS vad gäller rapportverktyget

Den 29 oktober kommer det att ske ett plattformsbyte av rapportverktyget i SUS. Vi lämnar då rapportgränssnittet Web-Focus och övergår till OBIEE.

Detta innebär i huvudsak följande:

  • rapportmiljön kommer att se annorlunda ut och funktionerna för att ta ut data ändras. Det påverkar inte själva datan utan enbart hur datan hämtas ut.
  • Om man använder Excel-mallar för att kopiera ut underlag och bearbeta rapporterna, kommer dessa mallar att behöver arbetas om.
Något som kan inträffa i samband med plattformsbytet är att viss data inte kommer att stämma överens med tidigare uttag. Det beror på att IT, i samband med man sett över det nya rapport-gränssnittet, har identifierat några enstaka fall där logiken i de gamla WebFocus-rapporterna räknat fel, vilket man har man rättat upp i samband med den här förändringen.

Det kommer att skapas en användarhandledning, men denna kommer inte vara på plats till den 29 oktober. Det kommer däremot att finnas hjälp- och informationstexter i systemet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner