Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Att hålla öppet under pandemin har varit självklart!

Mari Cedervall

När allt fler stänger sin verksamhet på grund av pandemin har samordningsförbundet Karlskoga Degerfors öppet som vanligt.
– För oss är det självklart, vår målgrupp är tillräckligt isolerade som de är, säger förbundschef Mari Cedervall.

Mari beskriver hur förbundet tidigt tog ställning till att försöka hålla igång så mycket som möjligt av sin verksamhet när pandemin drabbade Karlskoga och Degerfors i våras.

– Vi såg över våra mötesformer och ställde om till fler digitala möten. Men vår huvudsakliga uppgift, att stödja människor i utanförskap till arbete, kan inte alltid ske på distans, säger Mari Cedervall.

Mari berättar att nästan 80 procent av förbundets deltagare har någon form av psykisk ohälsa.

– Väldigt många av dem lever väldigt isolerade. Jag vågar nästan inte tänka på vad som skulle hända om vi hade stängt dörren också, vilka effekter det hade haft för folkhälsan.

Arbeta ”Coronasäkert”

Parternas arbetsgivare uppmanade tidigt sina medarbetare att i möjligaste mån arbeta hemifrån när pandemin utbröt i mars.

– Jag kallade snabbt samman alla chefer till vår största insats ”Coachingteamet” för att diskutera hur vi skulle tänka kring det här. Jag var tydlig med min ståndpunkt att det är svårt för oss att arbeta hemifrån, eftersom personalen arbetar med målgrupper som vi vill se ska bryta sin isolering. Vi var helt överens efter mötet om att fortsätta möta människor men förstås på ett så ”Coronasäkert sätt” som möjligt. Att vi alla var eniga tror jag har varit en framgångsfaktor. Självklart ska man vara hemma om man känner sig det minsta lilla sjuk, säger Mari Cedervall.

De sitter i stora lokaler där alla har ett eget rum.

– Ingen åker kommunalt till jobbet och vi har också infört särskilda tider för lunch, så att vi inte blir för många i lunchrummet samtidigt. Vi har numera våra kontorsmöten digitalt, vi sitter framför datorn i våra egna rum för att minimera risken för smitta. Vi har också infört ett schema för att ”sprita av” lokalerna. Vi tänker på att tvätta händerna ofta och försöker prata om hur vi kan undvika smitta på fritiden. Det handlar om att förändra vårt beteende under pandemin, säger Mari Cedervall.

Promenader

Det är också viktigt att möta deltagarna på ett så säkert sätt som möjligt.
– Om individen vill mötas via telefon så gör vi självklart det, men min erfarenhet är att många som har de här problemen tycker att det är jobbigt prata i telefon. Vi träffar oftast individerna ute och tar promenader tillsammans. Vi har också tillgång till ett konferensrum på 40 kvadrat, där vi ses med stora avstånd. Vi har dragit ner på gruppaktiviteterna och är max fyra personer när vi träffas.

Många arbetsplatser för arbetsträning har skickat hem deltagare under pandemin, där har samordningsförbundet erbjudit andra aktiviteter istället. Förbundet har startat särskilda promenadgrupper som besöker sevärdheter i närområdet tillsammans.

– Reaktionerna har varit mycket positiva, våra deltagare har uttryckt att de inte vet hur de skulle ha klarat den här perioden annars, berättar Mari Cedervall.

Ingen universallösning

Mari Cedervall menar att det inte finns någon universallösning, det handlar om ”sunt förnuft” och att utgå från de förutsättningar som finns.

– Självklart har förbund med mindre lokaler och fler som åker kommunalt helt andra förutsättningar, men jag tror att det ändå går att göra mycket för våra deltagare utan att riskera större smittspridning.

– Hittills har ingen av personalen i Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga testats positivt för Covid -19, och så hoppas vi att det förblir, säger Mari Cedervall.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner