Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppdraget mot våld får allt större uppmärksamhet

Under ”en vecka fri från våld” som pågår just nu, uppmärksammas samordningsförbundens våldförebyggande arbete runt om i landet.

Den årliga veckan ”fri från våld” är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Uppdraget mot våld får allt större uppmärksamhet, bild


Under veckan kommer flera samordningsförbund att på olika sätt lyfta de våldsutsattas situation som uppmärksammas allt mer under pandemin. Samordningsförbunden i Stockholms län samarrangerar webinarium och Samordningsförbundet i Södertälje och Samordningsförbundet i Sundbyberg har också spelat in en film.

Samordningsförbundet Södertäljes arbete beskrevs också i Länstidningen Södertälje där bland annat förbundschef Kjell Sjundemark konstaterar.

– Det är inte den som utsätts som är problemet, det viktigaste arbetet ligger i att nå förövaren.


Fler förbund vill ställa rutinmässiga frågor

NNS och samordningsförbundens nationella projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld får ökad spridning. Anita Kruse, NNS, berättar att allt fler samordningsförbund visar intresse för att ansluta till arbetet.

Nyligen höll hon en basutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld – en fråga om hälsa, liv och död med flera förbund i Östergötland som tillsammans med andra förbund är intresserade av att börja ställa rutinmässiga frågor om psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld till sina deltagare.

– Idag är det sju förbund som ingår i piloten och ytterligare sex förbund som tillhör Grupp 2, en implementeringsgrupp.

Den senaste preliminära nationella sammanställningen av besvarade frågor om våld visade att samordningsförbundens deltagare har omfattande erfarenheter av att ha sett och hört våld mellan närstående under sin uppväxt, där 8 av 10 kvinnor och 6 av 10 män svarade ja. 9 av 10 har också senare utsatts för samma våld.

– Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan att ha varit utsatt för våld och senare psykisk och fysisk ohälsa. Därför är det mycket viktigt att ställa rutinmässiga frågor om våld till Samordningsförbundens målgrupper. Att kunna berätta om de starka samband som existerar mellan tidigare erfarenheter av våld under uppväxten samt en senare egen utsatthet för samma våld i kombination med en psykisk och fysisk ohälsa, startar en läkande process hos individen, säger Anita Kruse.

Ögonöppnare

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef för Samordningsförbundet Gävleborg som tillhör ”grupp 2” menar att arbetet har blivit en ögonöppnare för handläggare inom de olika myndigheterna. Ingen av parterna hade tidigare haft en aning om sambandet mellan våld och senare ohälsa eller hur vanligt det är med erfarenheter av våld.

– Vi behöver skapa en samsyn och lyfta frågorna. Vi har erbjudit två utbildningar som har varit mycket uppskattade. I förlängningen är vi övertygade om att vi kommer att göra skillnad för individen.

Mari Cedervall förbundschef för Samordningsförbundet Karlskoga Degerfors säger att frågorna också varit en ögonöppnare för deltagarna.

– De har fått en större insikt i varför de mår som de gör och det har skyndat på deras rehabiliteringsresa.

Banbrytande arbete

NNS och samordningsförbundens projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld har nyligen deltagit i ett samråd med Socialstyrelsen.

– Vi hoppas att samordningsförbunden ska lyftas fram som en ny samarbetspart inom våldsområdet i deras genomförandeplan, säger Anita Kruse.

Ola Florin, kansliråd vid arbetsmarknadsdepartementet, är mycket imponerad av NNS och samordningsförbundens våldsförebyggande arbete och kallade arbetet för ”banbrytande” vid ett seminarium nyligen.

– Samordningsförbunden är en unik samverkansform med goda förutsättningar att nå människor som lever med eller har levt med våld. Jag är övertygad om att allt fler kommer att förstå vikten av samordningsförbund och vilken resurs förbunden kan utgöra också i andra välfärdsfrågor. Ni gör det andra tänker att andra borde göra!

Källor:

Länstidningen Södertälje 21 november: Södertälje kommun synliggör mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nerikes Allehanda 24 november ”Tänd ett ljus för en jul utan våld” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö digitala lunch inom ramen för en vecka fri från våld (länk till Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En vecka fri från våld, se Unizons webbplats: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Citaten i artikeln är hämtad från NNS senaste film om projektet som finns på www.nnsfinsam.se/stoppavaldet.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På NNS sida Stoppa Våldet hittar du mer material om regeringsuppdraget.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner