Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningskartan skapar överblick

Samordningskartan som tas fram av Samordningsförbundet Centrala Östergötland är ett nytt strategiskt verktyg för myndighetsgemensam överblick och konsekvensanalys.

– I januari 2021 är de första delarna klara och sen fortsätter vi att utveckla under våren. Tanken är att detta ska bli en av delarna i Välfärdsguiden, säger förbundschefen Mattias Bergström.

Mattias Bergström

 

Arbetet med att ta fram Samordningskartan startade med behovet av bättre omvärldsanalyser som bland annat lyfts fram av Nationella rådet.

– För att kunna göra kvalitativa omvärldsanalyser måste vi ha ordning på vilka resurser vi har och hur de är organiserade. Men att ”greppa” helheten visade sig vara en utmaning, så vi tog tag i arbetet med att utveckla ett strategiskt, webbaserat verktyg som gör det enklare att se helheten, säger Mattias Bergström.

Några år senare står vi på tröskeln till en fungerande första version som Samordningsförbundet Centrala Östergötland hoppas kunna arbeta vidare under våren 2021.

Skapar en överblick

Verktyget ger en överblick för hur respektive organisation är uppbyggd, vilka grupperingar som finns, vilka kompetenser de har som arbetar mot olika målgrupper, antal inskrivna och ekonomiska förutsättningar med mera. Det finns också en enkel statistikportal och i framtiden hoppas de kunna göra simuleringar kring vilka flöden som påverkas om någon part väljer att förändra något i sin organisation.

– Det blir lättare att förutse vilka effekter en förändring får, det tror jag kommer att få stor strategisk betydelse, säger Mattias Bergström.

Arbetet med kartan har inte bara mottagits positivt.

– Redan i detta tidiga skede har vi kunnat hitta olika samverkansgrupperingar inom vårt område som ”gör ungefär samma saker”, men där man inte känt till varandra förut. På det här sättet blir det enklare att effektivisera en organisation för att komma åt dubbelarbete likväl som flaskhalsar och det har förstås inte bara tagits emot positivt, säger Mattias Bergström.

– Samtidigt skapar kartan förutsättningar för att finna nya samverkansytor. Det blir lättare att förstå hela pusslet om var och en kan se hur bitarna sitter ihop, förklarar Mattias.

En del av Välfärdsguiden

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har under senare år uppmärksammats för sina tekniska lösningar som flera andra samordningsförbund kunnat ansluta till. Insatskatalogen och Samordningskartan ingår i det kluster av digitala tjänster som förbundet valt att kalla Välfärdsguiden som stödjer var och en som behöver hitta rätt bland samhällets samlade stöd.

Tanken är att användaren i framtiden ska möta en artificiell handläggare som ska kunna ge råd som bygger på erfarenheter från andra människors rehabiliteringserfarenheter.

– Vi kan för första gången säga att vi är på väg. Genom ESF- och Vinnovafinansierade projekt samarbetar vi bland annat med ett forskarlag i Stirling, Skottland och i Reykjavik på Island. Där har de kunnat testa tekniken med ett gott resultat, säger Mattias Bergström.

– Sakta men säkert rör vi oss mot målet och under tiden är välkomnar vi alla som är intresserade att, på samma sätt som med Insatskatalogen, också ta del av Samordningskartan. Hör gärna av er i så berättar vi mer, säger Mattias Bergström avslutningsvis.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner