Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbundet Lekeberg Örebro var med i förstudien för IPS

Finsam Lekeberg Örebro var en av de samordningsförbund som deltog i förstudien för IPS som genomfördes 2019.

Det är intressant att få etablera kontakt med det statliga forskningsinstitutet RISE, vi som förbund har en utmaning i att kunna visa att de metoder vi använder faktiskt bidrar till en effektiv resursanvändning utifrån ett samhällsperspektiv, säger Lisa Örnéus.

Bild på Lisa Örnéus

Lisa Örnéus

Styrelsen för Finsam Lekeberg Örebro har beslutat att delta i ”fas 2” i projektet. Detta innebär inte med säkerhet att metoden kommer att införlivas genom så kallade sociala utfallskontrakt som är målet med projektet.

– Vår förbundsordförande har visat ett intresse, samtidigt har Örebro kommun sagt ”nej” till att metoden implementeras såsom det beskrivs i förstudien i det här skedet, säger Lisa Örnéus.

Örebro kommun arbetar redan idag tillsammans med Region Örebro län i ett IPS-projekt finansierat av ESF-medel som stiftelsen Activa driver.

– Planen var att det här skulle implementeras i ordinarie verksamhet. Tyvärr ser det inte ut att bli så och troligen kommer projektet istället att upphöra till våren, säger Lisa Örnéus. Samtidigt ser hon behov att kommunen arbetar med IPS-metoden med de som idag uppbär försörjningsstöd.

– Psykisk ohälsa är vanligt i den här gruppen och som det är nu saknas bra metoder för att stödja de här individerna till arbete.

Hinder för att införa IPS

Under förstudien deltog förbundets medlemmar i olika workshops och intervjuer för att se vilka hinder som finns för att införa IPS så som det är tänkt.

– Jag har nästan landat i att det blir svårt att uppnå alla kriterier för IPS eftersom våra ”system” inte ser ut på det här sättet. Det är problematiskt att välfärdssystemet är organiserat på ett sätt som gör det intill omöjligt att arbeta evidensbaserat.

– Samtidigt går det att använda centrala delar ur IPS-metoden i det rehabiliteringssystem vi har idag. Det handlar om att fokusera på det friska hos individen och stärka det, att utgå från arbetslivsinriktad rehabilitering och kombinera det med andra parallella insatser.

– Idag läggs allt för stora resurser på att ”pröva individens arbetsförmåga” än att på riktigt ”rusta och träna” arbetsförmågan, säger Lisa Örnéus.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner