Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där Rickard, produktägare för SUS!

Rickard Johansson är produktägare för nischförmånerna inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan där också uppföljningsverktyget SUS ingår. Den 29 oktober gick SUS över till det nya rapportverktyget OBEE och sedan var inget längre sig likt.

Rickard Johansson

Rickard Johansson

Vad var det som hände?

– Vi använde tidigare rapportverktyget Web Fokus, men det avtalet löpte ut i början av 2020. Tanken var att vi skulle byta plattform under våren, men det försenades på grund av tekniska svårigheter med framtagna säkerhetslösningar, så vi fick dispens för att använda verktyget ytterligare en tid. I maj fick vi ett preliminärt besked om ytterligare dispens för september ut.

Vad hände sedan?

– OBEE är ett rapportverktyg som vi använder sedan tidigare inom Försäkringskassan. Det var ingen som såg att det skulle medföra några stora problem. Vi såg det som en vanlig migrering där en programvara byttes till en annan. Ingen trodde att det skulle få några större konsekvenser, tvärtom trodde vi att det skulle vara en förbättring. Men så blev det verkligen inte, det såg vi direkt.

Vad gjorde ni då?

– När vi förstod att verktyget levererade fel uppgifter och dessutom var ganska komplext att förstå uppstod det en viss panik. Vi har ju inget förberett eftersom vi inte hade haft anledning att tro att det skulle leda till så här stora problem. Normalt brukar vi bjuda in verksamheten för att visa förändringen i en testmiljö och säkra upp att det finns användarhandledning och informationstexter i god tid innan release. Nu hade vi ingenting färdigt utan vi fick snabbt börja skriva informationstexter och en kollega till mig började ta fram en användarmanual. Cindy Marttiin, Nationella rådets representant, var tidigt i kontakt med mig för att involvera samordningsförbunden i arbetet. Jag har full förståelse för att det här har lett stora problem för samordningsförbunden.

Hur kunde det här ske?

– Det var en lång kedja av händelser… Försäkringskassan har brustit i det här, så är det. Vi hade kunnat skött det här på ett mycket bättre sätt.

– Om jag ändå ska ge någon slags förklaring, så har hela det här året varit en stor utmaning, vi har fått göra stora prioriteringar i pandemins spår. På kort tid blev vi tvungen att ställa om för att ta fram verktyg för sjuklönekostnader och smittbärarpenning. Rent resursmässigt har vi fått omfördela för att klara av vårt kärnuppdrag.

Har även arbetet med SUS prioriterats bort?

– Ja, så är det, när vi tvingas prioritera bland förmånerna inom sjukförsäkringen så har uppföljningsverktyget SUS prioriteras bort för annan utveckling. SUS innehåller stora kvalitetsbrister och förvaltningen är kraftigt eftersatt. Under hösten har vi påbörjat ett arbete för att ersätta SUS. Under våren startar ett genomförandeprojekt som samordningsförbundens representanter kommer att vara delaktiga i. Det är så vi vill jobba, tillsammans med verksamheten.

Det finns med andra ord inget ont som inte har något gott med sig?

– Nej, så kan man säga, men jag vill understryka att så här ska det förstås inte gå till! Vi hade ett bra möte med representanter från samordningsförbunden förra fredagen för att börja arbeta med de problem som finns idag. Nu kommer Linda Andersson från Samordningsförbundet Centrala Östergötland att arbeta direkt med it-teamet för att försöka åtgärda fel som uppmärksammats och Marie Hermansson, Nationella rådets processtöd för SUS kommer framöver att involveras mer i arbetet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner