Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Missa inte vårens temaseminarier

När förbundschefsdagarna blev inställda förra året på grund av pandemin ville Nationella rådet erbjuda ett digitalt alternativ. Då föddes tanken att skapa seminarier kring aktuella teman.

Nationella rådets arbetsgrupp för utbildning och stöd består av Cindy Marttiin (Försäkringskassan), Ulrica Runemar (SKR) och Eva Birkstam (Arbetsförmedlingen).

– Vi arbetar nära våra nationella stödfunktioner, Magnus Simonsson och Marie Hermansson och tar fram utbildningar till samordningsförbunden. Vi planerar också höstens förbundschefsdagar och Finsamkonferensen, berättar Cindy Marttiin.

Vill erbjuda ett alternativ

Förra året blev inte som något annat år. Finsamkonferensen flyttades till 2022 och förbundschefsdagarna blev inställda på grund av pandemin. Även 2021 ser ut att bli ett annorlunda år.

– Nationella rådet gav oss därför i uppdrag att ta fram ett alternativ när Förbundschefsdagarna blev inställda förra året, berättar Eva Birkstam.

Tre temaseminarier via Skype är planerade under våren, berättar Cindy Marttiin. Tanken är att försöka återskapa det omvärldstema som funnits på Förbundschefsdagarna fast i en digital form.

– Precis som på förbundschefdagarna är samordningsförbundens erfarenheter viktiga och därför är ambitionen att ge möjlighet för samordningsförbunden att medverka med ”lärande exempel” och självklart kommer det också finnas möjlighet att ställa frågor under seminariernas gång, säger Cindy Marttiin.

Tre seminarier

Först ut, den 12 februari, lyfts regeringsuppdraget ”Ökad upptäckt av våld” där Arbetsförmedlingens Åsa Frostfeldt och Försäkringskassans Julie Jacobsson kommer beskriva hur myndigheterna arbetar med uppdraget. Därefter kommer representanter från NNS och samordningsförbund berätta om sina erfarenheter från det nationella projektet mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som genomförs inom regeringsuppdraget att utöka upptäckten av våld och förmedla adekvata insatser.

Den 16 april är temat psykisk hälsa.

– Programmet är inte helt satt ännu men Försäkringskassans analys- och prognosavdelning kommer att redovisa sin rapport Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser,  Länk till annan webbplats.säger Ulrica Runemar.

Sista temat är Arbetsförmedlingens reformering som är planerat till den 16 juni, berättar Eva Birkstam.

– Vi får väldigt många frågor om förändringen och därför känns det naturligt att kunna beskriva det vi vet i ett seminarium eftersom det är så aktuellt och kommer troligtvis beröra oss alla, säger Eva Birkstam. Anledningen att vi lägger det sist, beror på att mycket är fortfarande oklart kring vad som kommer att ske.

Än så länge är det för tidigt att ”sia” om hur höstens planering kommer att se ut. Men digitala lösningar har kommit för att stanna.

– Vi ser just nu över om vi kan erbjuda vissa utbildningar digitalt istället för fysiskt. Det arbetet påbörjades redan innan pandemin, men har förstås blivit allt viktigare, säger Ulrica Runemar.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner