Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

MIA-projektet gjorde skillnad

Annika Falk, projektchef för MIA (Stockholms län)

Annika Falk, projektchef för MIA (Stockholms län)

Klart är att MIA-projektet har gjort avtryck i välfärden för lång tid framöver, säger Annica Falk projektchef. Vi har arbetat med jämställd rehabilitering, våld i nära relationer och personcentrerade metoder på ett unikt sätt. Det kommer att märkas.

MIA-projektet är en förkortning för ”mobilisering till arbete”. Annica Falk är projektchef för både MIA-projektet och det nya MIA Vidare som kommer att pågå fram till 2022.

När vi nu fått en förlängning och nya medel från socialfonden, har vi fått mer tid att göra skillnad för människor. Nu pågår arbetet med att sortera vilka delar som går att implementera i ordinarie verksamhet och vad samordningsförbunden kommer att fortsätta behövas för, säger Annica Falk.

Sex delprojekt

MIA-projektet som pågick under åren 20172020 bestod av sex olika delprojekt som drevs av samordningsförbunden i Stockholms län. Varje delprojekt hade sin egen prägel, som utformades från respektive samordningsförbunds egna förutsättningar.

Delprojekten använde sig av tre personcentrerade metoder; Case Management, Supported Employment och Bostonmodellen.

De är alla beprövade metoder som har evidens att de leder mot arbete eller studier, säger Annica Falk.

Gemensamt paraply

I MIA-projektet har samordningsförbunden i Stockholms län kunnat samlas kring flera utvecklingsfrågor och växlat upp arbetet med att använda NNS indikatorer som mätverktyg. Vi har funnit en form för jämställdhetsintegrering och hur vi samlar in och lyfter sådant som brister i samverkan. Vi kan på det sättet kasta ljus på gemensamma utmaningar.

Det som är unikt för oss, är att vi arbetar under samma gemensamma ”paraply” och varumärke. Vi har kunnat samordna utbildningar och metodstöd, säger Annica Falk.

Annica Falk beskriver deltagarna som en bortglömd målgrupp som många gånger får berätta sin historia om och om igen för nya personer inom myndigheterna.

Även om ingen vill det, så hamnar människor mellan stolarna. I samordningsförbund kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan region och medlemskommunerna arbeta tillsammans för att hjälpa människor som annars ”bollas runt” i systemet. För att hjälpa dem fungerar inte de standardiserade lösningar som finns inom myndigheterna, här krävs mer individuella och personcentrerade lösningar, säger Annica Falk.

Värdegrundsfrågor viktiga

En viktig del i MIA-projektet är att arbeta utifrån en gemensam värdegrund som utgår från värdeorden respekt för människan.

Genom våra deltagarenkäter har vi fått reda på att många deltagare upplever att de för första gången i sina liv blivit lyssnade på. Det är ett bra kvitto på att våra medarbetare har fått verktygen de behöver för att ge människor sitt självförtroende och hopp tillbaka. Våra värderingar om allas lika värde genomsyrar allt vi gör och vi dömer ingen, säger Annica Falk.

Annica Falk lyfter vikten av helhetssyn. Först när hela bilden kring en deltagare framträder går det att ge adekvat hjälp. Ibland behöver deltagaren stöd på andra områden innan det är aktuellt att gå vidare mot arbetsmarknaden.

När vi började ställa systematiska frågor till deltagarna om våld insåg vi att det är vanligare än vad vi hade trott. Så många som sju av tio av deltagarna hade blivit utsatt för eller utövat våld mot någon i en nära relation.

Deltagarna i MIA-projektet stod långt från arbetsmarknaden.

Med personcentrerat stöd har över hälften av de 2 234 deltagarna gjort stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden och det är resultat som vi är riktigt stolta över, säger Annica Falk.

Läs ”Berättelsen om MIA-projektet Pdf, 8.4 MB.” där MIA-projektets lärdomar sammanfattas på ett enkelt sätt.

Se också Mia Vidare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner