Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

BIP-metoden skapar större helhetstänk

Samuel Grahn och Fredrik Tåsjö, samordningsförbundet Halland

Samuel Grahn och Fredrik Tåsjö arbetar med BIP-metoden sedan ett år tillbaka

Samordningsförbundet i Halland har arbetat enligt BIP-studien i över ett år.

– Det är inte bara en bra metod för att följa deltagarna, de bidar till att skapa en större samsyn i vad som verkligen har betydelse för att få människor med komplexa problem till arbete, säger Samuel Grahn.

Samuel Grahn och Fredrik Tåsjö Samordningsförbundet Halland var nyligen inbjudna till SKR:s digitala konferens "Fokus ekonomiskt bistånd" för att berätta om metoden.

Det var på Finsamkonferensen 2019 som de först kom i kontakt med den danska BIP-studien. Några månader senare inleddes ett samarbete med Vaeksthuset forskningscenter i Köpenhamn.

Vi såg tidigt att det gick att översätta det danska materialet till samordningsförbundets verksamhet. Under förra året har vi tillsammans med samordningsförbundet Sjuhärad översatt den danska studien till svenska och Charlotte Liebak Hansen har också hållit flera utbildningar med oss, säger Samuel Grahn, förbundschef för samordningsförbundet i Halland.

Skattningsverktyget SKAPA

I Halland kallar vi skattningsverktyget för SKAPA (Skattning av progression mot arbete). Det bygger på ett frågeformulär var tredje månad som ger både handledare och deltagare en visuell bild av vägen till arbete eller studier i form av ett spindeldiagram. Det blir ett bra samtalsunderlag för handledare och deltagare, säger Fredrik Tåsjö.

Samuel Grahn menar att vinsterna med det danska samarbetet har varit betydligt större än så.

Det är först sedan vi har börjat arbeta efter den danska modellen som vi till förstått dess fulla potential. Det handlar inte bara om att följa indikatorer, det handlar om att studien visar på vikten av helhetstänk, att skapa en kontinuitet på organisatorisk nivå med samma handläggare, kontinuerliga insatser och tilltro till individen. Det här har faktiskt lett till att vi har fått ett bättre samarbete med psykiatrin i länet.

Under året har tre av sex kommuner i länet påbörjat implementering av BIP-forskningen i sina verksamheter och det har också lett till en större samsyn i vad som har effekt för individens väg till arbete, säger Fredrik Tåsjö.

Metod som passar samordningsförbunden

Även Ola Andersson från NNS, menar att det finns en stor potential för att arbeta enligt BIP-metoden i samordningsförbunden.

Samordningsförbunden i Sverige arbetar för att stödja människor med komplexa problem till arbete utifrån ett helhetstänk kring individen. I många insatser sitter handläggare från de olika aktörerna tillsammans och då händer det också något med förhållningssättet, istället för att se vad en individ inte kan, ser de till vad som faktiskt fungerar. Individen får på det här sättet också tillgång till aktörernas samlade utbud av insatser, som vi genom den danska studien har sett har så stor betydelse.

Flera samordningsförbund har börjat att arbeta enligt BIP-metoden. Samordningsförbundet Sjuhärad har utvecklat progressionsmätning Länk till annan webbplats. och Finsam Malmö har precis startat insatsen Fram Länk till annan webbplats. som bygger på BIP-metodiken.

BIP-studien finns att ladda ner översatt till svenska:
BIP på svenska - Væksthusets Forskningscenter (vaeksthusets-forskningscenter.dk) Länk till annan webbplats. (Länk till Växthusets forskningscenter)

Läs också artikeln om BIP-projektet från Finsamkonferensen 2019


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner