Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Framgångsfaktorer för att hjälpa individer till arbete

Charlotte Liebak Hansen

Charlotte Liebak Hansen, forskningschef

Att få flera samordnade insatser samtidigt och att handledaren har en tro på individens förmåga är de faktorer som har störst effekt för om en individ ska få ett arbete visar den danska BIP-studien som är den internationellt största inom sitt område.

Nyligen gästade Växthusets forskningschef Charlotte Liebak Hansen SKR:s konferens Fokus ekonomiskt bistånd, där hon beskrev BIP-studien som omfattade 4000 personer under åren 20132016 på tio jobbcenter i Danmark.

Vår forskning visar att det finns mycket vi kan göra för människor i utsatta positioner för att få ett arbete, säger Charlotte Libaek Hansen.

Projektet följde deltagare och handledare genom ett frågeformulär var tredje månad under fyra års tid. Det genererade 11 faktorer för anställningsbarhet.

Resultatet visar vikten av att

  • Arbeta med flera insatser samtidigt, t ex arbetspraktik kombinerad med en hälsoinsats
  • Ha kontinuerliga insatser utan avbrott
  • Ha en handledare som tror på individens förmåga att komma till arbetet
  • Ha samma handledare under hela perioden.
  • Hela tiden ha fokus på arbete/studier.

Forskningsstudien visade också vikten av att faktiskt erbjudas insatser. Individer som inte fick några insatser alls, stod inte stilla i sin utveckling utan kom allt längre från arbetsmarknaden.

Det bästa vi kan göra är att ge flera parallella insatser på en och samma gång ur ett helhetsperspektiv. Traditionellt har vi i Danmark arbetat efter en trappmodell, där individerna har fått hälsoförberedande insatser först och sedan arbetspraktik. Det tar för lång tid, risken är individen inte kommer framåt överhuvudtaget.

Det sämsta vi kan göra är att inte göra något alls, då går det inte så bra för den individen, säger Charlotte Libaek Hansen

Studien BIP finns översatt till svenska:

BIP på svenska - Væksthusets Forskningscenter (vaeksthusets-forskningscenter.dk) Länk till annan webbplats. (Länk till Växthusets forskningscenter)

Läs också artikeln om BIP-projektet från Finsamkonferensen 2019


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner