Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hur skapas inkluderande arbetsplatser?

Veronica Witte tillsammans med Anna Rydbacken på digital föreläsning

Veronica Witte med Anna Rydbacken från TNG i bakgrunden under en digital föreläsning

ESF-projektet Kick Off i Skaraborg har arbetat med att höja kompentensen kring inkludering och fördomsfri rekrytering. I maj hålls en digital slutkonferens för alla intresserade.

Bakgrunden är att vi har sett ett behov av att öka inkluderingen i arbetslivet. Genom samordningsförbundets insatser rustar vi individer för att komma närmare ett arbete. Men vi ville också rusta mottagarledet, de som ska ta emot de här personerna, som av olika anledningar har hamnat utanför arbetslivet, säger Veronica Witte projektledare för Kick Off.

Genom inspirationsföreläsningar och workshops har projektdeltagarna fått lära sig mer om inkludering utifrån diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder som t ex funktionsnedsättning, ålder och kön. De chefer och HR som deltagit i projektet har fått utbildning i fördomsfri rekrytering. Totalt har projektet haft 500 deltagare från såväl offentlig som privat sektor.

De flesta av oss är inte helt medvetna om hur vårt agerande kan vara diskriminerande och det har därför varit roligt att få ta del av deltagarberättelser som visat själva resan där de förstår hur de genom att ändra sitt eget beteende kan få en större inkludering.

Tobias Karlsson, kanske mest känd från Let’s Dance, brinner för inkludering och är en av de mest uppskattade föreläsarna. Anna Rydbacken från TNG är utbildaren som hållit i projektets rekryteringsutbildning.

Anna och Tobias är otroligt inspirerande föreläsare. Genom att bjuda in dem på slutkonferensen kommer vi kunna erbjuda de som lyssnar ”en smakbit” av det vi fått uppleva i projektet.

På grund av pandemin har aktiviteterna under det senaste året anpassats och mycket har skett digitalt.

Eftersom slutkonferensen sker digitalt kan även de som är intresserade från andra delar av Sverige vara med, säger Veronica Witte.

Läs mer och anmäl dig till slutkonferensen Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner