Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nytt uppföljningssystem för Finsam

Bild på Helena Johansson sittande i en stol med utsikt över Göteborg

Helena Johansson projektleder det nya uppföljningsverktyget. Foto: Anders Pettersson

Nu startas ett nytt projekt som ska ta fram ett helt nytt uppföljningssystem för finansiell samordning.

Vår förhoppning är att skapa ett användarvänligt system som vi kan anpassa och vidareutveckla på ett enklare sätt, säger Helena Johansson, projektledare på Försäkringskassan.

Helena Johansson är en av projektledarna för det nya uppföljningssystem som kommer att ersätta SUS. Hon har arbetat med SUS i över tio år, först som SUS-stödjare för samordningsförbunden och sedan några år tillbaka med förvaltning och utveckling av SUS på Försäkringskassan.

– Jag har god kännedom om samordningsförbundens arbete och därför ska det bli roligt att få vara med att ta fram ett nytt uppföljningsverktyg för finansiell samordning.

På grund av en tvingande livscykelhantering kommer SUS inte kunna användas efter december 2022.

Det är därför en helt ny tjänst som kommer tas fram inom loppet av ett år.

– Planen är att vi ska ha den nya tjänsten på plats i juni 2022. Tiden är en kritisk faktor i projektet som sätter begränsningar och tvingar oss att prioritera ganska hårt. Vi hoppas att förbunden ska uppleva att det är enkelt att registrera insatserna i den nya tjänsten. Vi vill också bygga ett system som är lättare att förändra och utveckla vid behov, säger Helena Johansson.

Många bra idéer

Under hösten genomförde Nationella rådets arbetsgrupp för Uppföljning och kvalitet en enkätundersökning för att fånga synpunkter från förbunden kring vad ett uppföljningssystem bör innehålla.

– Vi har fått värdefull input och har en ganska bra bild av de behov som finns. Vi har också fått mycket kunskap genom de kontakter vi har med SUS-nätverket, NNS och parterna.

– Just nu ser vi över de önskemål och behov som finns, allt kommer vi inte att kunna uppfylla. Den första versionen kommer framförallt att tillgodose de behov som finns för återrapportering till regeringen. Det handlar alltså om sådant som tilldelningen av medel, vilka insatser som förbunden har finansierat och vilka effekter det fått för deltagarna. Vi kommer ta ställning till ytterligare uppföljningsbehov när vi utvecklar systemet vidare, säger Helena Johansson.

Involvera förbunden

Den nya tjänsten byggs specifikt för samordningsförbundens verksamhet till skillnad mot SUS som är ett uppföljningssystem även för det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

– Vi ser vikten av att involvera samordningsförbunden och har tillsatt en referensgrupp som består av representanter från förbunden, NNS och parterna. Referensgruppens medlemmar kommer fungera som kunskapsbärare och bidra med erfarenheter och input till arbetet. Eftersom vi precis är i uppstart är inte alla ramar satta, men tanken är att arbeta på ett så transparent sätt som möjligt.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner