Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ny podd belyser våld i nära relationer

Bild på Monica Widman Lundmark programledare för podden från ord till handling

I podden "från ord till handling Länk till annan webbplats." vill samordningsförbundet Skellefteå Norsjö göra svåra samhällsproblem pratbara "bortom policydokument och checklistor". Första säsongen fokuserar på "våld i nära relationer"

Tanken att skapa en podd föddes inom projektet Psykisk hälsa Arbetsliv som är ett ESF-finansierat projekt som vänder sig till chefer inom kommunerna Skellefteå, Norsjö, Piteå och Arjeplog.

– Vi arbetar för att genom kunskap förebygga psykisk ohälsa och främja friskfaktorer. Insatsen vänder sig till chefer inom kommunerna. En viktig del handlar om det starka samband som finns mellan våldsutsatthet och psykisk ohälsa. Vi kände att det fanns ett behov av att sprida våra kunskaper på ett varaktigt sätt. Inte bara göra som vi brukar, avsluta genom en spridningskonferens och slutrapport. Vi ville komma bort från alla papper och skapa ett samtal om den gemensamma problembilden och vad man kan göra för att ändra på strukturer, säger Monica Widman Lundmark.

Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö ingår sedan ett par år till tillbaka i piloten där NNS och samordningsförbunden arbetar tillsammans mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Genom att systematiskt ställa frågor om våld till deltagare i insatser har de skapat en större medvetenhet hos parterna om de problem som finns. Nu hoppas Monica Widman Lundmark att frågorna får ta en större plats i den allmänna samhällsdebatten.

Vill se perspektivförflyttning

– Jag har själv varit engagerad i kvinnofridsfrågor sedan jag var 18 år. Men var är männen i det samtalet? Vi måste börja prata om det här tillsammans. Jag skulle vilja att det skedde en perspektivförflyttning som det gjorts inom HBTQ-rörelsen där vi alla idag stolt går med i Pridetåget. Mäns våld mot kvinnor påverkar hela samhället, vi måste våga prata om vad det är för normer som styr oss.

I podcasten vill Monica bidra med kunskap om olika aspekter att människor utsätts eller utsätter andra för våld.

– Vi har fem avsnitt planerade i första säsongen. I det första programmet samtalar jag med Lena Stenvall som arbetat i många år inom psykiatrin med att behandla kvinnor som blivit utsatta för våld. Idag arbetar hon med att utbilda chefer inom psykisk ohälsa.
Nästa avsnitt handlar om våld som en arbetsmiljöfråga, i tredje avsnittet intervjuar jag Anita Kruse om regeringsuppdraget, men också om hennes tidigare erfarenheter inom Västra Götalandsregionen, säger Monica Widman Lundmark, förbundschef och numera också programledare.

–Redan nu kan jag se att det kommer att bli fler poddavsnitt, kanske kring andra samhällsproblem som vi arbetar med inom samordningsförbunden, säger Monica Widman Lundmark.

 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner