Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där Michael Boman!

Bild på Michael Boman

Hur var det att vara med i en paneldebatt och bland annat beskriva samordningsförbundens arbete på Svensk allmänläkareförenings kongress i Åre?

Frågan om att delta i en paneldebatt kom i samband med att Nationella rådets arbetsgrupp och Försäkringskassan deltog som utställare på Svensk allmänläkarförenings (SFAM) kongress i Borås 2019, men som så många andra aktiviter under pandemiåret 2020 flyttades först kongressen till i år för att senare istället genomföras digitalt .

Hur var det att delta hemifrån i en paneldebatt?

– Det var förstås lite annorlunda mot att delta fysiskt då man kan se varandra. Varje paneldeltagare fick först inleda under tre minuter för att snabbt ge sin syn på den problemformulering som fanns för debatten ”Hur kan primärvård och psykiatri samverka för att hjälpa - utan att psykiatrisera livsproblem?” Moderator var Märit Löfgren som själv är specialist i allmänmedicin på vårdcentralen Herkules i Borås och som har goda erfarenheter av att arbeta nära Sjuhärads samordningsförbund.

Vad kom debatten att handla om?

– Ja, fokus låg på medikaliseringen av livsproblem som sker och jag försökte dels beskriva hur Försäkringskassan ser på det här, bland utifrån den debattartikel som vår GD hade i Svenska Dagbladet. Länk till annan webbplats. Sedan lyfte jag förstås också hur vi arbetar tillsammans med de andra parterna i samordningsförbund och möjligheterna som finns i detta.

Vad fick du för respons?

– Jag tror att vikten av att få en ingång för samverkan blev tydlig. Jag tryckte på att finsammedlen kan vara en möjlighet och resurs där man lokalt upplever att det finns behov av bättre samverkan. Det är viktigt att verksamhetens behov kommer fram till samordningsförbundens representanter i styrelsen som fattar beslut om hur medlen ska användas.

– Jag försökte också ge exempel på hur samordningsförbund arbetar idag som jag tror tydliggjorde vårt arbete. Många av de som deltog i debatten lyfte fram behovet av förebyggande insatser.

Kan det bli fler tillfällen som vi är med på SFAMs kongress?

– Ja, det hoppas jag eftersom det här kändes som ett viktigt forum att vara med på, både ur Försäkringskassans och Nationella rådets perspektiv. Självklart hoppas jag att vi kan träffas fysiskt, eftersom det ofta leder till lite andra möten, människor som tar kontakt och ställer frågor kan leda till bra samverkan.


Föreläsare i paneldebatten

Lise-Lotte Risö Bergerlind, Psykiater, Chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen


Jörgen Herlofson, Psykiater, Leg Psykoterapeut, Empatica AB, Uppsala


Michael Boman, Partnerstrateg Försäkringskassan


Sandra Weineland, psykolog, docent, Närhälsan, Psykologiska institutionen GU,
FoUUi primärvård VGR, Sahlgrenska akademin sektionen för allmänmedicin
Moderator:
Märit Löfgren, Specialist i allmänmedicin, Herkules Vårdcentral Borås


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner