Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finsam erbjuder ett effektivt stöd

Bild på Emil Johansson, Arbetsförmedlingen

Emil Johansson är ny representant från Arbetsförmedlingen i Nationella rådet. Som chef för Arbetsförmedlingens enhet för utbildnings- och samverkansfrågor är han väl insatt Finsam.

Emil Johansson har arbetat på Arbetsförmedlingen sedan 2016.

– Jag leder en enhet som samlar alla våra externa samverkansuppdrag som berör arbetssökande och jag samarbetar därför med Försäkringskassan och SKR nästan varje vecka. Det har ibland känts som om jag och Roy Melchert från SKR är kollegor i om med att vi samverkar nästan varje dag kring olika frågor.

Hur ser du på att ingå i Nationella rådet?

– Det är en viktig arena för oss för att tydliggöra gemensamma förväntningar och inriktningar. Även om samordningsförbunden är egna organisationer som verkar från de lokala behov som finns, är det viktigt att det finns en nationell dialog som skapar förutsättningar och undanröjer hinder för finansiell samordning och i så hög grad som möjligt skapar likvärdighet för invånaren så att de kan få ett ändamålsenligt stöd.

– Det är viktigt att vi parter har en öppen dialog om hur vi tillsammans kan lösa samhällsfrågor. Från Arbetsförmedlingens sida ser vi nu att långtidsarbetslösheten ökar och att vi möter allt fler individer som saknar utbildning och som därför kan ha svårt för att komma in på arbetsmarknaden.

Hur ser du på Arbetsförmedlingens möjligheter att delta i samordningsförbundens insatser?

– Finsam är ett av våra verktyg för samordning kring en individs behov. Det är tydligt i vårt regleringsbrev att vi ska vara en aktiv part och i den gemensamma viljeinriktningen säger vi att vi ska öka antalet remisser till samordningsförbund. De individer hos oss som behöver det nära stöd som samordningsförbund ger och som inte möts genom andra insatser ska ha tillgång till det. För att lyckas i samverkan är det sedan viktigt att vi tydliggör vilken roll Arbetsförmedlingen har förutsättningar att ta i samverkan.

Vad är det unika med finsam?

– Samordningsförbunden skapar ett effektivt sätt att möta individers behov av ett samordnat stöd ur ett helhetsperspektiv som utgår från de fyra parternas grunduppdrag. Det finns en jämbördig bas när man delar på finansiering och resurser. Just när ett behov är komplext och kräver ett multifunktionellt arbetssätt för att mötas, utgör denna kollektiva lösning ett spännande arbetssätt!

Berätta mer om dig själv!

– Jag är statsvetare, har en masterexamen, och arbetade tidigare på LO. Jag växte upp i Trollhättan men bor nu sedan många år tillbaka i Stockholm. Snart ska jag och min sambo flytta till Tyresö. Jag mår bra och får återhämtning i naturen. Som ung var jag aktiv inom orienteringsrörelsen, nu blir det mer deras motionsverksamhet ”Hitta ut”.

Till sist en nyfiken fråga, vad står ”x” för i din e-postadress?

– X är myndighetens standardlösning när det finns flera med samma namn. Jag har en namne i Blekinge som fått många mejl som ska till mig, så ”x” är viktigt!

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner