Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nya uppföljningssystemet får en referensgrupp

Bild på Elin Asplund, förbundschef i Botkyrka, Huddinge och Salem

I maj bildades en referensgrupp för projekt Uppföljning Finsam som består av olika kompetenser från samordningsförbunden och parterna.

Jag kommer framförallt att bidra med min kompetens ur ett användarperspektiv, säger Elin Asplund, förbundschef i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Uppföljningssystemet är en helt ny tjänst som tas fram inom loppet av drygt ett år. Till skillnad från nuvarande uppföljningssystem SUS, byggs det nya verktyget enbart för att mäta samordningsförbundens verksamhet.

– Jag ser det som att det nya uppföljningssystemet har ”två ben”, det ska både stödja Försäkringskassans återrapportering till regeringen och var ett relevant uppföljningssystem för samordningsförbunden. Därför kommer det också innehålla delar som vi i samordningsförbunden kanske inte använder lokalt, men som måste finnas med eftersom det efterfrågas i återrapporteringen, säger Elin Asplund.

Bred kompetens

Referensgruppen ska bidra med kompetens och erfarenheter. Tanken är att projektet ska kunna testa lösningar och idéer, såväl för uppföljningssystemet som i det vidare förankringsarbetet.

– Jag tycker det är jättebra att samordningsförbunden är representerade på olika sätt genom representanter från förbundschefer, NNS och SUS-nätverket.

– Det finns ett stort engagemang och en bred kunskap bland samordningsförbunden som det är viktigt att ta tillvara. Jag kommer att använda mig av de nätverk som jag ingår i för att inhämta kunskap och erfarenheter från andra förbund. Sedan har projektet en ambition att försöka arbeta på ett så transparent sätt som möjligt viket jag tror är viktigt i förankringsprocessen.

Elin Asplund har själv lång erfarenhet av att använda sig av uppföljningsverktyget SUS och arbetar också med Indikatorprojektet för NNS.

– Jag har arbetet med såväl ”gamla” som ”nya” SUS och jag ser att det finns en potential i ett uppdaterat och mer användarvänligt uppföljningssystem. Ett nytt system har stora möjligheter att bidra till lärande och bättre kvalitet i vår uppföljning.

Hittills har referensgruppen haft två möten.

– Det senaste mötet handlade om vilka bakgrundsuppgifter vi lägger in kopplat till budget och insatser. Jag har alltid varit mycket intresserad av uppföljningsfrågor så jag ser fram emot att vara med i arbetet, säger Elin Asplund.


Referensgruppen för ett nytt uppföljningssystem:

Elin Asplund, förbundschef Huddinge, Botkyrka Salem
Peter Hedfors, förbundschef Södra Vätterbygden och Finnveden
(Ersatte Mattias Holmetun i september)
Mikael Jung, förbundschef Malmö
Marie Hermansson, nationell SUS-stödjare
Ola Andersson, NNS
Jessica Haagel, Arbetsförmedlingen
Charlotta Ahlström, Arbetsförmedlingen
Magnus Göransson, Socialstyrelsen
Carina Cannertoft, SKR
Åsa Gärrenstad, Försäkringskassan
Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner