Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ny digital utbildning för styrelseledamöter

Nu finns en digital utbildning som vänder sig till samordningsförbundens styrelser, men som är tillgänglig för alla som är intresserade.

Utbildningen ger en grundläggande kunskap om uppdraget som styrelseledamot och tar cirka 25 minuter att slutföra.

Du hittar utbildningen på finsam.se/ utbildningar och konferenserlänk till annan webbplats

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner