Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där, Josefina Bylund i Ludvika…

Varför en bok om kvinnors integration?

Josefina Bylund står framför träd

Josefina Bylund på Ludvika kommun har lång erfarenhet av att jobba med nyanlända. När pandemin gjorde det svårt att genomföra deltagarinsatser öppnade den samtidigt upp för en gammal dröm att lyfta kvinnors berättelser för att hjälpa andra kvinnor.
I bokprojektet ”Från kvinna till kvinna” beskriver 12 kvinnor sin väg in i svenska samhället.

Berätta, hur det kommer sig att Samordningsförbundet i Västerbergslagen är med och tar fram den här boken?

– Jag har haft tanken länge och velat göra en bok som sätter fokus på kvinnorna och lyfter deras egna berättelser. Utlandsfödda kvinnor beskrivs ofta som en grupp som har svårt för att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Men integration är så mycket mer än så. Jag ville lyfta fram de som lyckas, låta dem få berätta om hur de gjorde som en inspiration för andra kvinnor som precis har kommit till Sverige. Kunna visa på alla de möjligheter som finns.

Hur produceras boken?

– Vi har tagit hjälp av journalisten Charlotta Kåks Röshammar som intervjuat tolv kvinnor i Dalarna med olika bakgrund och yrken. Hon har gjort all research och producerar boken på Konsai förlag där hon också är förläggare. Titeln för boken blir ”Ett helt nytt liv. Porträtt av tolv kvinnor som lyckats starta om i Sverige”.

Vad är det för slags historier de berättar?

– Tanken med projektet är att vi ska ge den här boken till kvinnor som studerar svenska på sfi som en inspiration i deras framtida yrkesval. Vi ville ha ett urval av yrken och nationaliteter. Kvinnorna arbetar bl a som lärare, läkare, svetsare och ekonomer och kommer från flera olika länder.

–Utgångspunkten har varit att de ska få berätta om hur de lyckades hitta ett arbete i Sverige, vad som har varit lätt och vad som har varit svårt i deras etablering. Vi får också höra lite om deras bakgrund och familj. Det är många gånger gripande berättelser om flykt och om att börja om. Om att ha den orken och styrkan, det är en inspiration för oss alla!

Varför vill du sätta fokus på kvinnornas egna berättelser?

– Ibland kan jag tycka att det att det alltid är vi myndighetspersoner som hörs och får beskriva integrationen. Nu ville jag skapa något med målgruppen där deras historia får vara i fokus. Vi pratar ofta OM och allt för sällan MED målgruppen. Jag tycker också att vi ofta lyfter problemen med integration, inte vad det faktiskt ger det svenska samhället. Jag som möter människorna, ser hur de bidrar på så många olika sätt.

Vad blir nästa steg?

– Vi hoppas kunna bjuda in kvinnorna som medverkar i boken till sfi. Vi hoppas också göra någon form av studiecirkel eller inspirationsföreläsning när pandemin är över och vi åter kan träffas. Just nu ligger fokus på att göra klart boken som kommer att ges ut inom ett par månader via förlaget. Det gör att den kommer att gå att beställa och förhoppningsvis också att låna på biblioteken för andra intresserade.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner