Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Rekrytera i Helsingborg tillhör de bästa utvecklingsprojekten

Medarbetare från vårdcentralen tillsammans med Cherin El-Hasan

Cherin El-Hasan t.h. i möte med personal på vårdcentalen Drottninghög.
Foto: Arne Gunnarsson

Samverkansprojektet Rekrytera i Helsingborg har under projekttiden lett till att 90,3 procent av de inskrivna, motsvarande 362 personer, gått vidare till arbete eller studier.

Nu arbetar vi för en mer permanent lösning, berättar processledaren Cherin El-Hasan.

Rekrytera startades 2016 av Helsingborgs stad som ett ESF-projekt. Sedan 2020 finansieras det av samordningsförbundet Helsingborg där kommunen samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

– Vi arbetar i nordöstra Helsingborg där andelen med ekonomiskt bistånd, sjukskrivning, arbetslöshet och utlandsfödda är högre än i övriga Helsingborg, säger Cherin El-Hasan.

En viktig del i projektet har varit att anställa ”brobyggare”, personer som själva kommer från området och i många fall delar samma kultur som de som deltar i projektet.

– Genom Brobyggarna har vi nått fram till individerna på ett helt annat sätt. Många av invånarna saknar annars förtroende för myndigheter, genom att träffa personer från projektet som själva kommer från samma område och som i vissa fall kan tala samma språk, skapas en viktig grund för att vilja vara med i projektet, säger Cherin El-Hasan.

Multi-team

En annan del i framgångsreceptet är det teambaserade arbetssättet där medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens arbetsmarknadsenhet, Helsingsborgshem och vårdcentralen arbetar tillsammans under samma tak i området.

– Vi behöver inte slussa personer mellan oss, vi har byggt allt runt individen. Det sparar tid och resurser för oss som arbetar i projektet, men framförallt är det bra för deltagarna som snabbt får det stöd de behöver. Det kan ju annars ta månader att få till ett möte, nu löser vi det samma dag.

– Rollerna och samhällets olika funktioner har också blivit tydligare, både för individen och för oss. Vi skapar en större förståelse för hur samhällsstödet fungerar och vi lär av varandra, något som vi också har nytta av i våra organisationer. Så här borde alla jobba!


Nära stöd

Runt varje individ finns en brobyggare, en coach och en arbetsförmedlare.

– Målet är arbete eller studier och vi arbetar därför nära arbetsgivare för att kunna erbjuda praktikplatser genom en del av Rekrytera som finansieras av ESF-medel.

– Vi ger ett nära och individuellt stöd. Hur stort stödet är varierar, målet är att individen själv ska driva sin egen process. Samtidigt är en del av framgången att ge ett personligt stöd och ibland också ge ett ”handfast” stöd som att följa med till arbetsplatsen eller hjälp att skriva CV. Jag tror det viktiga är att kunna ge stöd från människa till människa, säger Cherin El-Hasan.

 

Bild på Cherin El-Hasan, som leder projektet Rekrytera i Helsingborg

Cherin El-Hasan, Arbetsförmedlingen är processledare för Rekrytera
Foto: Marlena Kenig

Stöd vidare i organisationen

Varje torsdag lyfter de gemensamt de individer som av någon anledning inte kommer vidare.

– Det kan handla om att det kommer fram något om individen som gör att vi kan behöva hjälpa dem vidare till andra delar i våra organisationer.

Projektet har under senare år också utökats med språkstöd och hälsocoach. Förutom att arbeta med individerna har de också försökt förklara hur svenska samhället fungerar genom sin caféverksamhet.

– För att kunna arbeta med utlandsfödda kvinnor behöver vi ibland också nå deras män för att skapa en förståelse för att både kvinnor och män förvärvsarbetar i Sverige.

Förändringar påverkar

Själv kom Cherin in i projektet som arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen är just nu inne i en stor förändringsresa där en stor del av kontakterna med individerna i framtiden kommer att ske genom externa privata aktörer. Det pågår därför förberedelser för vilken roll Arbetsförmedlingen kommer att ha i en fortsatt finsam-samverkan.

– Min egen tolkning är ändå att arbetsförmedlare även fortsättningsvis kommer att kunna arbeta med individer som har behov av ett fördjupat stöd. Arbetsförmedlingen har en viktig roll i det här projektet, vi är något av ”spindeln i nätet” eftersom vi använder våra system för att följa individerna.

Ett annat problem har varit den pågående pandemin.

– Vi har försökt ställa om så mycket det går, under senaste året har vi arbetat mer digitalt och även mött deltagare ute på promenad. Samtidigt har det varit svårt att få tag på praktikplatser och förutsättningarna för medlemmarnas medarbetare har sett olika ut, vissa har varit tvungna att arbeta hemma på grund av krav från sin organisation. Eftersom vi delar information med varandra genom möten, har det varit svårt att arbeta på samma sätt. Därför ser vi mer utmaningar i år, säger Cherin El-Hasan.

Nominerad till GötaPriset

Nyligen uppmärksammades projektet genom att det nominerades till GötaPriset som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor.

– Tyvärr gick vi inte vidare till final, men det känns ändå stort att bli uppmärksammad. Det visar att det vi gör är viktigt. Vårt mål är att det här ska bli en permanent verksamhet som kanske även på sikt kan omfatta hela Helsingborg, säger Cherin El-Hasan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner