Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Lex Heller – ett sätt att synliggöra skaven

Bild på Magnus Simonsson biträdande förbundschef Samordningsförbundet Göteborg

Magnus Simosson

Lex Heller är ett sätt att systematiskt synliggöra ”skaven”, när samverkan mellan samhällets aktörer brister.

Det mesta löser vi lokalt, men del saker kan vi behöva föra in i respektive organisation, säger Magnus Simonsson för Finsam Göteborg.

Idén till Lex Heller startade i dåvarande Samordningsförbundet Göteborg Centrum och utvecklades våren 2016 inom projektet Inkluderande rehabilitering som drevs gemensamt av sex samordningsförbund i Göteborgområdet.

– Vi ville bygga ett enkelt system för att återkoppla de problem vi såg till respektive part, säger Magnus Simonsson.

Det som början var ett Excel-ark har under senaste året utvecklats till ett dataprogram genom ESF-projektet Respondere som drivs av samordningsförbunden Finsam Göteborg, Insjöriket och Älv och Kust.

Namnet Lex Heller kommer från romanen Moment 22 som skrevs av författaren Joseph Heller och associerar till byråkratiska låsningar. ”För att få jobb behöver du ha en bostad och för att få en bostad behöver du ha ett jobb” exemplifierar Magnus Simonsson.

Små och stora problem

Genom Lex Heller rapporterar handläggare de problem eller avvikelser de möter i sitt arbete i insatserna. Förbunden har skapat en gemensam arbetsgrupp där de går igenom avvikelserna för att se om det finns gemensamma mönster.

– Problemen kan se väldigt olika ut. Det är stort och smått. Ibland handlar det om att det är svårt att komma i kontakt med någon enhet, då kan det räcka att med att vi kommer i kontakt med ansvarig chef för att komma till rätta med problemen. När det handlar om mer svåra saker, där vi ser att våra olika strukturer skapar problem, då behöver medlemsparterna analysera problemen. Det mesta löser vi tillsammans lokalt. I vissa fall kan problemen behöva lyftas vidare inom respektive organisation.

– På det här sättet kan vi synliggöra problemen till parterna och genom att systematiskt samla in dem får vi också en uppfattning om var problemen finns och hur vanliga de är. De som rapporterar in problem får också möjlighet att själva ge förslag på lösning och följa vad som händer med ärendet, det brukar uppfattas som meningsfullt, säger Magnus Simonsson.

Förändrade sätt att arbeta

Under de år som Lex Heller funnits har det lett till förändrade sätt att arbeta. Magnus minns ett fall med en ung man som vid 29 års ålder förlorade sin aktivitetsersättning.

– Det saknades rutiner för att lämna över till kommunen och det drabbade honom väldigt hårt. Det här ledde till att det togs fram rutiner för hur överlämningen mellan parterna ska ske, säger Magnus Simonsson.

Lex Heller har nu börjat införas på flera samordningsförbund framförallt i Västsverige.

– Medlemssamrådet i Västra Götaland vill se att alla förbund i Västsverige ska använda sig av Lex Heller. Här i Göteborg införs Lex Heller nu i september, säger Magnus Simonsson.

På lite sikt hoppas Magnus Simonsson också att Lex Heller kan erbjudas till andra samordningsförbund i Sverige.

– Det här ger våra parter ett bra underlag för dem att ta ställning vissa frågor till deras förbättringsarbete.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner