Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam
Bild på Karin Dahl och Helene Ohlsson samordningsförbundet BÅD-ESO

Karin Dahl och Helene Ohlsson, BÅD-ESÅ. Foto: Anna Andersson

Ministern berömde samordningsförbundets arbete

När arbetsmarknadsminister Eva Nordmark nyligen besökte Bengtsfors var samordningsförbundet BÅD-ESÅ en av de inbjudna.

Jag tog chansen att prata om en av de målgrupper som vi arbetar med, de som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och lätt hamnar mellan stolarna, säger Karin Dahl, samordnare.

Samordningsförbundet BÅD-ESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng) arbetar i Dalsland och Värmland.

– Vi är ett litet förbund som arbetar i glesbygd med rätt långa avstånd till samhällets stöd. Under senaste året har vi märkt att det blivit svårare för deltagare vi möter att få det stöd som de har rätt till, framförallt är det Arbetsförmedlingens förändrade organisation i kombination med pandemins effekter som har fått stora konsekvenser för den enskilde i behov av arbetslivsinriktat stöd , säger Helene Ohlsson, förbundschef.

När arbetsmarknadsministern gjorde sin första resa i landet efter pandemin var det arbetsmarknadsfrågor i Norra Dalsland som stod i fokus. Just nu görs en stor satsning i det nya lärosätet Campus Dalsland, där målet är att höja utbildningsnivån för boende i norra Dalsland.

– Samtidigt är det inget som de som står långt från arbetsmarknaden, har någon nytta av i första hand . De skulle ha svårt att klara en utbildning där de befinner sig nu, för att de ska kunna gå vidare behöver de förrehabiliterande åtgärder, säger Karin Dahl.

Ville lyfta behoven

Under mötet med ministern försökte Karin Dahl beskriva behoven hos målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Jag ville lyfta den här gruppen som har svårt för att få samhället stöd, där vi ser hur parterna snävar in och där det svårt att ”platsa” för en åtgärd, säger Karin Dahl.

Karin Dahl beskriver sin roll som samordnare handlar om att skapa förutsättningar för samverkan i Bengtsfors.

– Min roll handlar om att se till att parterna tar sitt gemensamma ansvar för individerna inom det ordinarie arbetet. Vi har inga ”särskilda insatser” eller egna lokaler, allt handlar om att arbeta med de verktyg som redan finns, säger Karin Dahl.

Arbetssättet utgår från tjänstedesign

– För ett par år sedan arbetade vi tillsammans med samordningsförbunden i Värmland i projektet Insikt som arbetade utifrån metoden tjänstedesign. Det ledde till att vi arbetade fram nya sätt att arbeta utifrån individens behov. Vi kallar det att ha individens fokus i fokus.

– Vi utgår från hur den här personen själv upplever sin situation, vad det som har lett fram till hur det ser ut nu. Sedan bygger vi våra planer på de sex insikter som kom fram i projektet, det handlar inte om någon ”Rocket science” utan enkla saker som att individen vill bli sedd och respekterad, vill känna trygghet och kunna påverka sin egen situation, säger Helene Ohlsson.

– Mycket handlar om ett bra bemötande och att skapa trygghet. Det här är individer som är rädda för att göra fel och förlora sin ersättning. Bara att känna att den här planen bygger på det jag vill, skapar en vilja att ta steg mot egen försörjning.

Beröm

Att det budskapet gick också hem hos ministern kunde de läsa om i tidningarna dagen efteråt då arbetsmarknadsminister Eva Nordmark berömde samordningsförbundets arbete för att stärka individen.

– Det var roligt att se att det jag tog upp gjorde intryck, konstaterar Karin Dahl.

Hon får medhåll från Helene Ohlsson.

– Vi har från samordningsförbundens sida en viktig roll att kontinuerligt lyfta fram individernas röster och behov i samverkan, deras fokus i fokus i det myndighetsgemensamma samarbetet.


Insikter från Projekt Insikt

  • Individen upplever brist på egenmakt och kontroll
  • Individen har svårt att få en helhetsbild av sin process.
  • Myndigheterna kräver att individen ska se/förstå helheten, men handläggarna har själva inte det perspektivet
  • Det finns brister i kommunikationen kring individens process.
  • Individen tar inte till sig och förstår, har inte kontroll. Individen förstår inte varför situationen ser ur som den gör
  • Vikten av mjuka värden som som t ex ett bra bemötande, känna sig sedd och möta pålästa handläggare
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner