Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Individen i centrum för Resursrådets fyrpartssamverkan

Bild på resursrådet, samordningsförbundet östra södertörn

Fr v David Lindegren, Försäkringskassan, Martin Carlsson, Arbetsförmedlingen, Lotta Palmebrink Tyresö kommun. (Sittande) Patricia Östberg, Tyresö kommun och Maria Kinhamer, verksamhetsledare

I Resursrådet samlas myndighetsrepresentanter runt individen för att kunna ge ett samordnat stöd.

Många upplever att de blir sedda och förstådda när de själva får beskriva hur de upplever sin livssituation säger Maria Kinhamer, verksamhetsledare på Samordningsförbundet Östra Södertörn

Resursrådet har funnits i många år, men då som ett samarbetsforum för lokala representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunerna Tyresö, Haninge, Nynäshamn.

– Handläggarna fick en genomlysning av vad som hade planerats för individen och vi kunde göra en gemensam planering, säger Maria Kinhamer.

Under förra året lyftes frågan om det var rätt att ha den här formen av möten, utan att individen är själv är med.

– Vare sig Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller regionen brukar ha planeringsmöten, utan att individen själv får vara med i mötet, säger Maria Kinhamer.

Kommunerna var först tveksamma till att förändra arbetssättet eftersom de var oroliga för hur de målgrupper de arbetar med skulle klara att delta i mötet.

– Vi arbetar med människor med problem. De har många gånger dåliga tidigare erfarenheter av myndighetskontakter. Vi var rädda för att de skulle reagera negativt på att plötsligt sitta i ett möte med så många människor, säger Patricia Östberg, Tyresö kommun.

Utgår från individen

En viktig del i den nya arbetsmetoden är att alltid utgå från individens situation och anpassa mötesformen efter det.
– Vi brukar se över vilka som behöver vara med på mötet tillsammans med individens handläggare. Eftersom det har varit en pandemi har nästan 90 procent av mötena skett digitalt, den möjligheten kommer finnas kvar även när pandemin är över.

Samtidigt är utgångspunkten att i möjligaste mån ha fysiska möten.
– Oftast blir det en annan form av möten om man träffas i verkligheten, även om jag ser att videomöten också fungerar säger Martin Carlsson, Arbetsförmedlingen.

Det är individens handläggare hos den part som individen är inskriven hos som ställer frågan om individen vill delta i Resursrådet. Inför mötet skriver de på ett samtycke och handläggaren finns med under mötet för att stötta individen.

– Vi brukar först samlas en stund innan för att gå igenom tillsammans så att vet vad det är vi behöver veta från varje part. I mötet får individen först beskriva sin egen livssituation och vilket stöd de behöver och sedan ställer vi kompletterande frågor, säger Maria Kinhamer.

Blir sedda

De flesta individer uppfattar mötet i Resursrådet som positivt.
– De blir sedda på ett annat sätt. De får möjligheten att berätta sin historia med egna ord, många har efter mötet uttryckt sin tacksamhet över att få göra det, säger Maria Kinhamer.

– Vi försöker ställa frågorna på ett mer öppet sätt än vad vi annars gör inom våra myndigheter, det leder ofta till nya insikter som vi annars inte skulle ha fått, säger David Lindegren, Försäkringskassan.

För många individer leder samverkansmötet till snabbare åtgärder, många remitteras till Mia Vidare, en insats som stödjer individen till ett arbete. Ibland upptäcks också andra saker som behöver åtgärdas, det kan handla om att individen inte fått rätt ersättning eller behandling.

– Hittills har det här fungerat bra, även om det fortfarande finns saker som vi behöver utveckla, säger Lotta Palmebrink på Tyresö kommun.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner