Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Allt fler samordningsförbund ställer frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Bild på Anita Kruse.

Anita Kruse, NNS. Foto: Per Jonebrink

– Det har varit en fantastisk utveckling, idag ingår 30 samordningsförbund i arbetet, intresset är stort och fler förbund är på väg att ansluta till arbetet, säger Anita Kruse, NNS.

Arbetet startade augusti 2019, då regeringen gav Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen, och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att verka för att öka upptäckten av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) fick uppdraget att pröva hur samordningsförbunden kunde utgöra en plattform för att öka upptäckten av våld.

– Från början var det sju samordningsförbund som ingick i piloten, idag är det 30 förbund där 120 kommuner ingår. Det finns ett fortsatt stort intresse från andra förbund att delta.

För att starta upp fler förbund har de förbund som hunnit arbeta med regeringsuppdraget fått agera mentorer till de nya förbunden.

– Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial och sedan har de olika workshops med sitt ”mentor-förbund”, där de får öva på att dela ut materialet, men också själv besvara frågorna. Det är viktigt att bottna i frågorna, många upplever exempelvis frågan om de ”själva utövat våld” som lite svår att hantera.

Våldet leder till långvarig ohälsa

En sammanställning visar att samordningsförbundens målgrupper har utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i högre grad än övriga i samhället generellt.

– Forskningen visar också att det finns ett starkt samband mellan att ha blivit utsatt för våld i nära relationer samt en psykisk och fysisk ohälsa som ofta stannar kvar under flera år och ibland under ett helt liv. Vi vet också att de som blir utsatta eller utövar våld ofta själva har sett och hört ett psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mellan närstående under sin uppväxt. Därför är det så viktigt att fånga upp det här, för att bryta våldsspiraler säger Anita Kruse.

Från 1 juli i år är också det ett barnfridsbrott när barn får se och höra psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mellan närstående under sin uppväxt.

– I Göteborg har polisen och socialtjänsten sedan 2017 arbetat mer systematiskt enligt den sk. Islandsmodellen när de får in en anmälan om misstanke om våld i på en adress där det finns barn. Polis och socialjour åker ut var för sig till den aktuella adressen och samarbetar operativt på plats samt även under utredningstiden enligt antagna rutiner och checklistor för respektive myndighet.

Verktyg att närma sig

För de fyra parterna inom samordningsförbunden; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och regionen; har frågorna inte bara lett till ökad upptäckt av våld utan också inneburit möjligheter att kunna förmedla skydd, stöd och behandlingsinsatser. Det har blivit ett verktyg att komma närmare de verkliga problemen.

– Ingen har blivit arg över frågorna, tvärtom har de undrat varför de aldrig fått frågorna tidigare, säger Anita Kruse.

Anita Kruse kommer tillsammans med förbundschefen Mari Cedervall att medverka på Jämställdhetsmyndighetens nationella konferens ”Ökad upptäckt av våld” som websänds från Stockholm den 1 december.

– Det kommer att bli en intressant dag, anmälningstiden förlängdes nyligen till 29 november, så det finns möjligheter att delta, tipsar Anita Kruse-


Se också:

NNS film om uppdraget att öka upptäckten av våld Länk till annan webbplats. (öppnas i Youtube)

Fem myndigheter får i uppdrag att verka för ökad upptäckt av våld Länk till annan webbplats.(Regerigen)

Göteborgs stad om Islandsmodellen Länk till annan webbplats. (Våld i nära relationer, Västra Götaland)

En månad fri från våld Länk till annan webbplats.. Samordningsförbunden i Stockholms län har under november uppmärksammat mäns våld mot kvinnor.

Stoppavaldet (nnsfinsam.se)  Länk till annan webbplats.
Samlat material om samordningsförbundens uppdrag för att upptäcka våld.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner