Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nu är Kunskapsstödet publicerat

Bild på Malin Lundblad, Försäkringskassan

Malin Lundblad, Försäkringskassan

Kunskapsstödet ger dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund ett samlat kvalitetssäkrat stöd och vägledning för arbetet.

Det är ett arbete som pågått under två år och där många har varit involverade, det känns bra att vi kommit så här långt, säger Malin Lundblad som ansvarat för arbetsgruppen som tagit fram stödet.

Det var en ganska lång väg innan Kunskapsstödet kunde bli verklighet. Det fanns ett behov av att uppdatera ”Handboken” och samtidigt tillgänglighetsanpassa den. Redan hösten 2018 presenterades idén under förbundschefsdagarna där förbundscheferna fick bidra med idéer för vad de såg behövde finnas med i stödet.

– Inför förbundschefsdagarna 2019 startade arbetet i den partssammansatta arbetsgruppen där vi började dela in materialet i olika ämnesområden som vi sedan presenterade på förbundschefsdagarna, säger Samira Aqil från Socialstyrelsen.

Handboken viktig grund

Handboken har varit en viktig grund för arbetet.

– Vi har tagit med vissa delar från handboken men också tagit med nya delar framförallt utifrån de frågor som kommit till finsambrevlådan och från verksamheten, säger Malin Lundblad.

Bild på Ulrica Runemar, SKR

Deltagarna i arbetsgruppen har ansvarat för olika ämnesområden.

– Vi har arbetat nära parternas expertfunktioner som
t ex våra jurister. Det har varit viktigt att nå en samsyn kring vissa frågor, säger Ulrica Runemar.

Målsättningen har varit att göra Kunskapsstödet så enkelt och begripligt som möjligt.

– På sikt hoppas vi också kunna använda oss av bilder och illustrationer för att göra det roligare och enklare att använda sig av Kunskapsstödet, säger Charlotta Ahlström, Arbetsförmedlingen.

Uppdateras kontinuerligt

Kunskapsstödet är en första version, tanken är att det ska uppdateras i takt med att ny kunskap och nya behov uppstår.

– Den blir aldrig klar, tanken är att det ska uppdateras löpande. Vi hoppas att ni hör av er om ni saknar något så att vi i arbetsgruppen får titta på det, säger Malin Lundblad.

– Kunskapsstödet hade aldrig kunnat tas fram utan det stora stöd som vi fått från förbundscheferna, såväl med tidigare Handboken, all input vi fick på förbundschefsdagarna och de texter som granskats av några förbundschefer under hösten, avslutar Malin Lundblad.

Länk:
Kunskapsstöd (se också fliken längst till höger)


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner