Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning Finsam tar form

Bild på Filippa Wester Skogberg

Filippa Wester Skogberg är ny delprojektledare

Om ett år kommer nuvarande uppföljningssystem SUS att ersättas av Uppföljning Finsam.

Vi ska ta fram ett stöd som tillgodoser våra behov för uppföljning. Vi vill bygga ett användarvänligt system som går att utveckla över tid, säger Filippa Wester Skogberg, delprojektledare.

Uppföljning Finsam som är namnet på det nya uppföljningssystemet, tas fram under tidspress. Redan efter sommaren ska det vara möjligt för förbunden att börja lägga in uppgifter.

– Vi kommer att behöva prioritera bland behoven. Framförallt är det viktigt att tillgodose regeringens krav för återrapportering. Samtidigt vill vi bygga ett enkelt system som bygger på användarnas behov, säger Filippa Wester Skogberg.

Projekt uppföljning Finsam har kartlagt de behov som finns.

– Förarbetet började redan förra hösten. Vi har genom att ställa frågor till vår uppdragsgivare, parterna och till samordningsförbunden fått en god bild av behoven säger Helena Johansson, verksamhetsutvecklare.

Under sommaren har projektets UX-designers intervjuat deltagaransvariga och förbundschefer inom samordningsförbunden. Den samstämmiga bilden som kommer fram är att SUS är svårt att använda.

Bild på Helena Johansson

Lyssnat på behoven

Det främsta målet är därför att det nya systemet ska upplevas användarvänligt.

– En av utgångspunkterna för vårt arbete är att göra det enklare att registrera. Vår ambition är att lyssna till de behov som finns och minimera antalet uppgifter som förbunden ska registrera. Vi har t ex tagit bort delen där förbunden i detalj ska registrera vad varje part finansierar och istället vill vi att man registrerar den totala medelstilldelningen.

– Vi vet ju hur fördelningen ser ut mellan de fyra parterna och uppgiften om hur fördelningen ser ut mellan olika kommunerna i ett förbund behöver vi inte veta, säger Helena Johansson.

En annan viktig fråga har varit att förenkla behörighetsadministrationen.

– Vi vet att det upplevs besvärligt framförallt för regioner och kommuner att få behörighet till SUS och vi gör verkligen allt vi kan för att det ska gå att förenkla. Samtidigt måste vi givetvis följa den lagstiftning som finns. Just nu ser vi över om vi kan förenkla blankettförfarandet och om vi kan få till ett ”snabbspår” för alla förbundschefer, säger Helena Johansson.

Samtidigt finns det önskningar som inte kan uppfyllas.

– Vi bygger ett uppföljningssystem, inte ett handläggningssystem. Det finns juridiska hinder för att dela dokument och vårt uppdrag i projektet är att uppfylla behoven för uppföljning. Styrande är regleringsbrevet där Försäkringskassan ska redovisa målgrupper och resultat från samordningsförbunden, säger Filippa Wester Skogberg.

En första design

Redan nu är den första konceptuella designen klar för hur det nya uppföljningssystemet kan komma att se ut.

–Designen grundar sig på behovsanalysen som gjordes bland förbundschefer, deltagaransvariga och verksamhetens behov. Man kan jämföra den konceptuella designen med den första skissen för ett hus, säger Jennie Grudd, UX-designer.

Under det senaste temaseminariet för förbundschefer visades den konceptuella designen. ”Det ser mycket lovande ut” och ”ni har lyssnat på våra synpunkter” var några av de kommentarer som kom fram.

–Vår ambition är att vara så transparenta som möjligt under projektet med att ta fram det nya uppföljningssystemet. Kommunikationen är mycket viktig. I en kartläggning kan vi konstatera att vi har 34 målgrupper som behöver information och 14 etablerade kanaler! Vår lösning är att samla all information på finsam.se under fliken råd och stöd, säger Filippa Wester Skogberg.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner