Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Anmälan Finsamkonferensen

Planen var att gå ut med inbjudan i december. På grund av den osäkra situationen med ökad smittspridning så 
planerar vi istället att gå ut med inbjudan/anmälan i januari 2022.

 

Nästa års Finsamkonferens "Innanförskapets möjligheter" planeras att genomföras i Tylösand den 5-6 april 2022. Eftersom smittspridningen ökar har arbetsgruppen för konferensen valt att senarelägga anmälan för att kunna följa smittoläget.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner