Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

”Sociala företag är en outnyttjad resurs”

Bild på Åsa Bengtsson från SKR

Fler borde nyttja sociala företag menar Åsa Bengtsson, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Många kommuner står inför stora samhällsutmaningar och sociala företag kan bli en viktig part för att lösa dem.

Åsa Bengtsson har länge engagerat sig i ungas situation. Hon började sin yrkesbana som gymnasielärare, arbetade sedan i många år med samverkansfrågor på arbetsmarknadsförvaltningen inom Stockholm stad innan hon gick vidare till att arbeta på SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

– Jag kom först i kontakt med arbetsintegrerade sociala företag som samordningsförbund och kommuner ofta använder för att få tillgång till arbetsträningsplatser för dem som står långt från arbetsmarknaden. Tyvärr var det inte alltid dessa ledde vidare till ”riktiga” arbeten.

– Om arbetsintegrerade- och även andra sociala företag ska vara en bra insats för målgruppen, då krävs god samverkan. Inte bara med kommunens arbetsmarknadsenhet, utan även med andra delar inom kommunen, säger Åsa Bengtsson.

Plantskola

En viktig del är att hjälpa de sociala företagen att få ”snurr” på sin verksamhet, menar Åsa:

– Inte för att vara snäll med företagen! Men de behöver få komma med som leverantörer i upphandlingar av sånt som kommunen ändå behöver, till exempel snöskottning, fruktkorgar och biltvätt.

– Det handlar inte om att konkurrera ut några lokala företag, det är därför så viktigt att kommunens näringslivsenhet och upphandlingsenhet arbetar tillsammans. På det här sättet kan sociala företag fungera som en ”plantskola” där de som står långt från arbetsmarknaden kan få växa för att på sikt få en riktig anställning hos någon av de lokala företagen.

Åsa berättar om ”Kalle”, en strulig kille som började att arbetsträna inom en förening som driver delar av sin verksamhet som ett socialt företag.

– Kalle var känd i samhället som bråkig och lite småkriminell. Nu började han synas i samhället när han gjorde bra saker som att klippa gräset eller städa lokaler. Han fick mycket beröm och kunde växa och ta sig ur sitt kriminella förflutna.

– Alla vinner på att fler får möjlighet att arbeta. Många kommuner brottas idag med olika samhällsutmaningar. Genom att använda sig av sociala företag hjälper det inte bara individer som får känna att de är betydelsefulla, och att de utför ett viktigt arbete, de får också snurr på arbetsmarknaden och kan erbjuda kommuninvånarna ett större serviceutbud och bidra till en mer attraktiv bygd, säger Åsa Bengtsson.

Hållbar strategi för sociala företag

2018 kom en nationell strategi för att främja sociala företag och ett par år senare tog SKR fram en handbok om hur kommuner kan bygga en hållbar struktur för kommunens samverkan med sociala företag som väckte stor uppmärksamhet mitt i pandemin hösten 2020.

– Vi höll en spridningskonferens via Zoom. Det var 600 deltagare, såväl tjänstemän som politiker. Men efteråt kände vi att det här räcker inte. Vi behöver göra mer, säger Åsa Bengtsson.

Genom att söka medel från ESF har de kunnat starta ett projekt, ”Utvecklingsnätverk sociala företag” där tolv kommuner ska få sjösätta handbokens tankar om hur kommuner kan använda sig av sociala företag på ett strategiskt sätt.

– Det är tolv väldigt olika kommuner, som har kommit olika långt i det här. Lite som Sverige ser ut i stort. Vi har Malmö stad, en storstad med samhällsutmaningar som utsatta områden och kriminalitet till Härjedalens kommun, där man har svårt att klara av de kommunala uppdragen i den till ytan stora kommunen med en åldrande befolkning, säger Åsa Bengtsson.

Digital seminarieserie

De tolv kommunerna har varsin lokal projektkoordinator som arbetar med det lokala projektteamet där många av kommunernas verksamheter ingår. Projektet pågår fram till december i år.

– Vi har många kommuner som vill följa arbetet i Utvecklingsnätverket. Därför kommer vi att erbjuda en digital seminarieserie till kommuner och regioner utanför Utvecklingsnätverket. Tanken är att de ska bli lite som en kurs, därför uppmanar vi kommuner att anmäla sig med ett team där flera olika enheter eller deltagare från samordningsförbund medverkar. Mellan varje tillfälle kommer de att ha uppgifter som de behöver lösa tillsammans.

– Det finns så mycket att vinna på det här. Människor får växa och synas, vi bidrar till mångfalden och får en breddad arbetsmarknad. Alla behövs för att vi ska få ett välmående samhälle, säger Åsa Bengtsson.


Mer att läsa:

Sociala företag  Länk till annan webbplats.(länk till SKR)

Utvecklingsnätverk sociala företag  Länk till annan webbplats.(Länk till SKR)

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling Länk till annan webbplats.
(Länk till YouTube, socialt företag i Hassela).

Anmälan till seminarieserie Länk till annan webbplats.

Nationella rådets vägledning om arbetsintegrerade företag Länk till annan webbplats.

 

Vill du vara med i ett nätverk för Arbetsintegrerade sociala företag?

Thintin Strandman, ASF-samordnare inom Samordningsförbundet Roslagen vill gärna komma i kontakt med andra som arbetar emot arbetsintegrerade sociala företag inom samordningsförbunden för att skapa ett nätverk.

Hör av dig via e-post: thintin.strandman@osteraker.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner