Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där Dan, ordförande i nybildade förbundet Södra Vänern!

Dan Nyberg ordförande i samordningsförbundet Södra Vänern

Sedan årsskiftet finns inte Samordningsförbundet Mellerud Vänersborg längre, istället ingår Mellerud i Samordningsförbundet Väst och Vänersborg ingår i Samordningsförbundet Södra Vänern. En av de mest drivande i förändringen är Dan Nyberg, tidigare ordförande i Samordningsförbundet Mellerud Vänersborg.

Hur kommer det sig att du såg ett behov av förändring?
– Vi var ett litet förbund med små resurser. Det som jag tror var avgörande var att det statliga parterna inte längre deltog med medarbetare satt och arbetade i samordningsförbundets lokaler. Vi var en liten organisation med en liten bemanning, jag såg inte att vi långsiktigt kunde utföra vårt uppdrag med den kapacitet som vi hade. Därför såg jag att vi borde gå samman för att bilda ett större förbund.

Varför blev det den här indelningen?
– Jag såg först att Fyrbodal, som är den nordvästra noden av Västra Götalandsregionen och som består av fjorton kommuner, hade varit en naturlig samverkansyta. Det fanns inget intresse från de andra förbunden för en sådan sammanslagning. Vänersborg har sedan länge en nära samverkan med Trollhättan, Grästorp och Lilla Edet som ligger geografiskt nära Vänersborg och därför gick vi vidare med dem. Mellerud valde istället att gå med i Samordningsförbundet Väst, vilket jag tycker var lite tråkigt för oss eftersom vi har många år med god samverkan bakom oss.

Vad är fördelarna med att bli större?
– Vi är bra mycket starkare! Vi har bättre kapacitet för dem som vi är till för. Mer personal, bättre ekonomiska resurser och bättre administrativa rutiner. Jag är väldigt glad över den fusion som det faktiskt blev. Vi har liknande erfarenheter som vi nu kan blanda samman. Vi tror att vi kommer kunna åstadkomma mycket mer tillsammans.

– Genom att vi arbetar tillsammans i större projekt inom VG-regionen kommer gränserna mellan samordningsförbunden att suddas ut och det kommer bidra till att vi hittar varandra på ett lättare sätt i framtiden.

Vad arbetar ni med just nu?
– Nu handlar det om många praktiska saker, som att få samman lönesystem och administrativa rutiner. Vi kommer att försöka använda medel från ESF för att kunna växla upp vår verksamhet.

– Vår viktigaste roll är att se till så att de människor som vi ska jobba med inte ska falla mellan stolarna. Det är grunduppdraget. Det finns ganska många som befinner sig där och som behöver stöd genom insatser finansierade av samordningsförbundet. Vi har en stor grupp försörjningsstödsmottagare, många långtidssjukskrivna och utlandsfödda. Det är viktigt att de får rätt stöd och åtgärd från de organisationer som ingår i samordningsförbundet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner