Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finsamkonferensen kommer ge alla påfyllnad

Samuel Grahn framför skylt "innanförskap"

– Finsamkonferensen kommer att innehålla något för alla, det blir både bredd och djup, säger Samuel Grahn från Samordningsförbundet Halland som är med och arrangerar konferensen tillsammans med Nationella rådet.

Egentligen skulle Finsamkonferensen ”Innanförskapets möjligheter” ha genomförts 24–25 mars 2020 på Hotel Tylösand i Halmstad. Bara någon vecka innan, ställdes hela arrangemanget in på grund av pandemin.

– Det blev ett jätteantiklimax så klart. I dubbel bemärkelse eftersom vi i samband med konferensen också skulle fira att Samordningsförbundet Halland firade 10 år, säger Samuel Grahn förbundschef för Samordningsförbundet Halland.

Sedan var planen att skjuta fram konferensen i ett år, men precis när planeringen för april 2021 startade, kom andra vågen och även de planerna grusades. Planeringen för 2022 var i princip klar när fjärde vågen kom i november i fjol. I januari beslöts att Finsamkonferensen istället skulle bli digital och sändas från SKR:s studio i Stockholm.

– Vi undersökte kostnaderna för att sända den från Halland men det skulle inte gå ihop ekonomiskt. Nu kommer vi istället att försöka skapa en ”halländsk känsla” genom filmklipp och bilder från Halland. Jag tror att det här kommer att bli väldigt bra ändå, det blir en påfyllnad för alla, som vi alla så väl behöver, säger Samuel Grahn.

Blandat program

Istället för två hela dagar komprimeras programmet till två halvdagar.

– Vi har behållit stommen från vårt ursprungliga program från 2020. Innanförskap handlar om alla människors lika värde och möjlighet att få tillhöra och tillföra utifrån sin förmåga, något som vi arbetar mycket med inom Samordningsförbundet Halland bland annat genom att tillämpa slutsatser från den danska BIP-studien. Anne Sandberg Holm från Væksthuset i Danmark kommer under konferensens andra dag att berätta mer om hur man kan arbeta ”praktiskt” med den forskning som finns, något som jag tror kommer att uppskattas av många.

– Vi har också velat reflektera kring vad som händer när vi tvingas distansera oss under pandemin i programpunkten ”Existentiell hälsa”. För många av våra målgrupper är det här med distansering ”det vanliga”. Men vad har det betytt för dem och för alla? Här har vi bjudit in Cecilia Melder från Enskilda högskolan som har doktorerat i ämnet.

En programpunkt som har funnits med bland idéerna för flera konferenser är ”Organisatoriska mellanrum”, ett begrepp som myntats av forskaren Mats Tyrsrup.

– Organisatoriska mellanrum handlar om utmaningar med samverkan över organisatoriska gränser. Genom att organisera verksamhet och ledarskap går det att överbygga. Det ska bli spännande att få höra vad han kan ge för ”verktyg” för att komma till rätta med utmaningar i samverkan som vi arbetar så nära med, säger Samuel Grahn.

– Ett närliggande ämne är ”flernivåstyrning” med Mikael Löfström, docent i företagsekonomi, från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet som handlar om hur man behöver involvera olika aktörer horisontellt inom samordningsförbund, där kommunikation och samverkan står i fokus för styrningen. Mikael leder nationella nätverket för forskning om samverkan inom välfärdssektorn.

Något för alla

Det bara för att nämna några av flera spännande programpunkter som hålls samman av moderatorn och beteendevetaren Ylva Källman.

– Ylva har funnits med i hela planeringen från start eftersom vi sedan många år tillbaka arbetar med henne inom Samordningsförbundet Halland. Hon har precis som alla andra medverkande haft en ”ängels tålamod” i alla de ”turer” som pandemin inneburit. Jag ser det som ett kvitto på den status som Finsamkonferensen har, här når man politiker, chefstjänstemän och de som arbetar operativt. Vår ambition är att det ska finnas något för alla.

En sak som inte kunde rymmas i den digitala formen var en särskild underhållning som var planerad till konferensens middag.

– Det hade blivit en garanterad succé. Men den sparar vi, säger Samuel Grahn lite kryptiskt avslutningsvis.

 

Inbjudan med program Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner