Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ny ordförande för Nationella rådet

Mikael Boman

Michael Boman från Försäkringskassan är från 1 februari ny ordförande för Nationella rådet, där han ersätter Martin Jonasson.

Bakgrunden till förändringen är en omstrukturering av ansvarsområden inom Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkring, där Michael Boman sedan
1 februari är tillförordnad områdeschef för det nya området Samverkan.

– Jag är tillförordnad eftersom den omstrukturering som vi gör inom våra nationella områden ännu inte är helt färdig i alla delar.

Michael Boman är van att arbeta med både samverkans- och finsamfrågor. 2019–2020 ersatte han också Martin Jonasson i Nationella rådet under hans föräldraledighet. Fram till nu har Michael varit nationell samverkansvarig. Innan dess har han en lång karriär inom Försäkringskassan där han arbetat framförallt med samverkansfrågor och haft flera olika chefstjänster.

– Jag var med när lagen kom 2004 och har också i min roll som chef varit med i uppstarten av samordningsförbund i Västerbotten.

Michael Boman bor strax utanför Umeå tillsammans med sin fru Åsa och hund och katt. De har två barn som fortfarande bor hemma och två som numera är utflugna.

Hur ser du på att ingå i Nationella rådet?

– Det är ett spännande uppdrag. Vår roll är att stödja utvecklingen av samordningsförbunden för att i förlängningen stötta de målgrupper som är i behov av samordnat stöd.

– I årets regleringsbrev för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sätts också ett tydligt fokus på Nationella rådet som första gången nämns med namn som de fyra nationella parternas gemensamma samverkansforum. Det tolkar jag som en viktig signal och att vi har en viktig roll att fylla.

Vad händer just nu inom Nationella rådet?

– Egentligen är jag kanske fel person att fråga just vad gäller det, eftersom jag väldigt nyligen har tillträtt. Men det finns väldigt många heta frågor att ta tag i och som vi kommer att diskutera den närmaste tiden. Vi har tex Arbetsförmedlingens reformering och hur den påverkar finansiell samordning och vi har utvecklingen av ett nytt uppföljningssystem.

– Men jag kanske kan få återkomma när jag blivit mer varm i kläderna?

Hur ser du på Försäkringskassans roll inom Finansiell samordning?

– Vi ska bli mer aktiva i vår roll som samverkansaktör. Motorn i det arbetet är att vi blir mer aktiva i vår handläggning att identifiera behov av rehabilitering. Det i sin tur leder till mer aktiva impulser om insatser som vi får diskutera i samordningsförbunden.

 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner