Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Spännande att få utveckla något helt nytt!

Anna Nilsson

Det är utvecklande att få ta fram en helt ny tjänst där vi använder oss av den allra senaste tekniken. Jag tror att det kommer uppfattas som ett mer användarvänligt system, säger Anna Nilsson, projektledare för utvecklingsteamet inom Uppföljning Finsam.

Anna är relativt ny på Försäkringskassans IT-avdelning i Karlskrona där hon började arbeta i mars förra året. Tidigare har hon arbetat hos en telekomoperatör.

– Det är roligt att få komma in i en stor organisation som Försäkringskassan. I det här projektet finns också fyra parter med olika regelverk och nästan 80 samordningsförbund. Det är en helt ny värld!

– Jag hade aldrig hört talas om samordningsförbund tidigare, att det finns en etablerad samverkan, mellan de här fyra parterna, det tycker jag det borde göra mer ”reklam” för!

Agilt arbetssätt

Anna leder ett utvecklingsteam på tio personer som aldrig har träffats ”fysiskt”.

– Det är en alldeles ny enhet, de flesta av oss har anställts under pandemin och vårt senaste tillskott anslöt till teamet i december. Vi arbetar agilt och i min roll som ”Scrum master” ser jag till att vi efterlever de ”agila ceremonierna”, bland annat samlas vi varje morgon för att ge varandra en kort status och stötta varandra där det behövs genom att lösa ut eventuella hinder. Trots att vi bara har träffats digitalt hittills, har vi ändå hittat ett bra arbetssätt!

– Just nu arbetar vi intensivt inom området att registrera in deltagare samt med behörighet i det nya systemet. Det är mycket intressant och lärorikt!

Enkelt

Det är svårt att tillgodose alla behov eftersom det nya uppföljningssystemet vänder sig till en så differentierad användargrupp.

– Samtidigt tror jag att de allra flesta kommer att uppleva det nya systemet som enkelt att arbeta med. Vi arbetar genom en konceptuell design för att skapa en ”röd tråd” i systemet som gör att du ser de saker som du i din roll behöver.

En annan utmaning är att projektet är tidskritiskt.

– Projektet tvingas prioritera vad de väljer att utveckla till den här första versionen som ska vara klar i höst. Vi arbetar med den senaste tekniken som gör att det blir enklare att göra förändringar i framtiden.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner