Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

”Vi har alla samma mål"

Jonna Millroth

Rehabiliteringsbanan är ett digitalt verktyg som ska synliggöra stödet för de individer som är sjukskrivna, som saknar sjukpenninggrundande inkomst men som är i behov av rehabiliterande insatser.

Jonna Millroth har arbetat i många år med samordning och rehabilitering som försäkringsutredare på Försäkringskassan. Sedan drygt ett halvår tillbaka arbetar hon tillsammans med Andrea Martinez från stadsdelen Rinkeby-Kista som processledare i insatsen Rehabiliteringsbanan som finansieras av Samordningsförbundet Stockholms stad.

Nyligen medverkade Jonna på SKR:s digitala konferens Fokus Ekonomiskt bistånd.

– Vi arbetar för att synliggöra målgruppen och öka kunskapen om de olika aktörernas uppdrag och arbetssätt med målgruppen. Det kändes roligt att medverka och sprida vårt arbetssätt på en så stor konferens, säger Jonna Millroth.

Saknar SGI

Målgruppen som har någon form av sjukdom har inte rätt att få sjukpenning eftersom de saknar sjukpenninggrundande inkomst. Många av dem får ekonomiskt bistånd från kommunen, SKR beräknar att ungefär tolv procent av de som uppbär ekonomiskt bistånd är i behov av rehabilitering. En del saknar helt offentlig försörjning och lever istället på sin partner eller föräldrar.

– Det här är en grupp som ofta kommer i kläm i samhället. De har många gånger en komplex sjukdomsbild och saknar oftast sjukpenninggrundande inkomst för att de inte har arbetat tillräckligt mycket för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Jonna Millroth.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de har precis samma rättigheter som alla andra att få stöd och rehabilitering för att komma vidare till arbete eller studier, säger Jonna.

Rehabiliteringsbanan

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SKR tog 2016 fram en gemensam viljeinriktning för målgruppen. De ledde till att Samordningsförbundet Stockholms stad startade ett förarbete 2018 där de kartlagde de olika aktörernas arbete med målgruppen, något som sedan blev känt som ”Stockholmsmodellen”.

– Ett av förslagen från Stockholmsmodellen var att skapa ett gemensamt digitalt verktyg. Insatsen Rehabiliteringsbanan är en digital samordnad arbetsprocess för individens väg mot egen försörjning.

Varje aktör har en egen arbetsprocess och en ”egen” ingång i Rehabiliteringsbanan. Verktyget visar varje aktörs befintliga arbetsprocess i samverkan och också var aktörerna möts.

– För oavsett vilken aktör som kommer i kontakt med individen har vi samma mål, att hjälpa individen att ta stegförflyttningar mot egen försörjning, säger Jonna Millroth.

– Det blir enklare att samverka om man vet mer om varandra och varandras arbetssätt. Nu arbetar vi för att sprida kunskap om verktyget genom bland annat kunskapsdialoger där alla fyra parter medverkar för att vi ska lära oss av varandra. Vi bjuder in ganska brett från flera olika förvaltningar inom kommunen.

– Vi är förstås också är väldigt intresserade av att få veta hur andra arbetar med den här målgruppen säger Jonna Millroth.

 

Läs mer om Rehabiliteringsbanan på Samordningsförbundet Stockholms stads webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas som ny sida)

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner