Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Möjligt att delta i styrelsesammanträden på distans

Den 17 februari antog Riksdagen regeringens förslag till lag om ändring i Finsamlagen om att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner