Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Magnus slutar som nationell stödperson

Bild på Magnus Simonsson


Magnus Simonsson har slutat som nationell stödperson för Nationella rådet.

Det har varit ett otroligt roligt och givande arbete men för närvarande behöver jag fokusera på mina nya uppdrag i Finsam Göteborg.

Som nationell stödperson har han hållit Nationella rådets introduktions- och fortsättningsutbildningar till förbundschefer och styrelseledamöter. Han har också haft en rådgivande roll där han försökt vägleda i frågor kring lagstiftning, processer och förbundsfrågor.

– Många av frågorna har jag fört vidare framförallt till Nationella rådets jurist. Idag finns också ett bra digitalt stöd i Kunskapsstödet där det går att själv hitta svaren på många frågor.

Nationella rådet ser just nu över hur det nationella stödet ska se ut framöver.

Stort engagemang

Samtidigt stänger Magnus Simonsson inte dörren helt för frågor.

– Det jag kan svara på kommer jag fortsätta att svara på, men då i rollen som biträdande förbundschef i Göteborg. Jag är kvar i finsam-världen och jag tycker det är viktigt att vi arbetar mot en större samsyn. I de lokala nätverken finns samtidigt många kompetenta förbundschefer och personer i förbunden där man kan ge och få stöd.

Engagemanget kring frågorna finns kvar. Han beskriver ”samverkan” som en levande process, där förutsättningarna förändras ständigt och att det därför är viktigt att det finns möjlighet att ”bottna” i frågorna.

– Det som har varit absolut roligast är när vi lyckats nå en dialog och skapar en gemensam lärprocess. Jag minns särskilt en gång då det fanns väldigt många uppfattningar om vårt uppdrag där jag kände att när vi gick därifrån hade vi nått en gemensam förståelse.

– Ibland har det varit viktigt att bara lyssna. Rollen som förbundschef är på många sätt ensam och jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att ta stöd av varandra.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner