Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

De vill få fler att våga fråga om ekonomin

Bild på Ragnar Mattsson och Linda Lindström

Ragnar Mattsson och Linda Lindström vill belysa problemen kring överskuldsättning

Helsingborgs stad har genom samverkan inom Samordningsförbundet i Helsingborg tagit fram ett stödmaterial för att förebygga ekonomisk utsatthet som framförallt vänder sig till medarbetare hos samordningsförbundets parter.

– Ekonomiska problem kan verkligen drabba vem som helst. Oron för ekonomin leder ofta till ohälsa, svårigheter att få arbete och sociala problem, säger Linda Lindström, budget-och skuldrådgivare.

Det går inte att peka ut någon särskild grupp som får problem med ekonomin. Ofta är det en oförutsedd livshändelse som blir längre än vad man räknat med, arbetslöshet, skilsmässa eller dödsfall i familjen som blir utlösande.

– Det är mycket skuld och skam. Väldigt få invånare vet om att det finns hjälp att få när man har oro för sin ekonomi. Tyvärr söker de ofta hjälp för sent, när problemen hunnit växa sig stora, säger Linda Lindström som arbetar med budget- och skuldrådgivning inom Helsingborgs stad.

Ökad kunskap

Hon kom i kontakt med Samordningsförbundet Helsingborg i samband med Konsumentverkets konferens om fördjupad samverkan mot överskuldsättning.

I slutrapporten som redovisades identifierades samordningsförbunden som viktiga lokala aktörer på samverkansområdet för budget och skuldfrågor. Genom förbundet knöt Helsingborgs stad kontakt med primärvården, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen för att i en gemensam process öka kunskapen om överskuldsättning bland medarbetare. Ju bättre kunskap, desto lättare att identifiera problem samt erbjuda stöd i tid.

Ragnar Mattsson, förbundschef för Samordningsförbundet Helsingborg ser på problemen med överskuldsättning som viktig del av ”pusslet” bakom varför människor hamnar i utanförskap.

– Precis som vi idag frågar om våld i nära relationer eftersom det finns orsakssamband till ohälsa behöver vi också våga fråga om problem med ekonomin. Forskning visar att överskuldsättning leder till ohälsa, andelen som drabbas av depression är t ex fyra gånger högre än hos normalbefolkningen. Vi ser också hur barn lätt ärver riskfaktorer. Samhällsvinsterna är därför stora om vi lyckas stödja människor tidigare.

Film och guide

Linda Lindström arbetar mycket med att försöka nå ut med information i förebyggande syfte till myndighetspersoner för att uppmärksamma problemet.

– Informationen om överskuldsättning har tagits väl emot. Jag har fått många frågor om vad för stöd som finns och hur de ska hantera de som behöver hjälp. Samtidigt har det varit svårt att hinna med att nå ut till alla, säger Linda Lindström.

För nå ut på ett bredare sätt till samordningsförbundens parters medarbetare har de tagit fram olika webbaserade verktyg.

– Vi har tagit fram en film som bygger på mina föreläsningar om överskuldsättning. Sedan har vi byggt på med en guide som är öppen för alla där vi har samlat kunskap, frågor, hjälp till självhjälp. Tanken är att både myndighetspersoner, som kanske möter personer med ekonomiska problem och människor som lever under pressen av en dålig ekonomi ska hitta stöd och ingångar, säger Linda Lindström.

– Genom denna strukturinsats vill vi nå så många medarbetare som möjligt för att skapa förståelse för och öka kunskapen om hur man kan stödja människor som lever med dålig ekonomi. Verktygen går att använda brett och kan gå att anpassa till andra kommuner, säger Ragnar Mattsson.

Informationsmaterial

Guide för dig med ekonomisk oro | Helsingborg.se Länk till annan webbplats.

Se filmen Våga fråga! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Länk till YouTube, cirka fem minuter lång)Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner