Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

"Ni är hjältar!"

Bild på socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi

Socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi berömde samordningsförbundens arbete när han gästade Finsamkonferensen förra veckan.

– Jag är otroligt inspirerad av ert tvärsektoriella sätt där ni sätter människors behov i fokus!

Socialförsäkringsministern var förra veckan inbjuden till den webbsända Finsamkonferensen "Innanförskapets möjligheter". Han inledde med att uttrycka hur djupt imponerad han är av samordningsförbundens arbete.

– Jag vill rikta ett stort tack för de heroiska insatser ni gör! Den här formen av tvärsektoriella insatser behövs för att nå de grupper som är mest utsatta, de som behöver mest stöd i vårt samhälle.

Han konstaterade sedan att om det var något som "pandemin visat oss så är det att alla är vi sårbara".

– Vi kan alla drabbas av en sjukdom som gör oss beroende av att samhället erbjuder en ekonomisk trygghet.

Förändringar i sjukförsäkringen

Shekarabi började sedan beskriva hur regeringen genom olika förändringar försökt skapa en mer "anständig sjukförsäkring".

– Det krävdes ganska stora justeringar i regelverket för sjukpenning och inom sjuk- och aktivitetsersättning, konstaterar han.

– Alla regeländringar och höjningar av nivåer i sjukförsäkringen handlar om att ge våra medborgare det stöd de behöver.

– Här spelar samordningsförbundens insatser en väldigt viktig funktion eftersom det är i rehabiliteringsprocessen som människor får de stöd som krävs för att återfå arbetsförmågan och kan återgå till arbetsmarknaden.

Utgå från människors behov

Det handlar om att sätta människors behov före systemen menar Shekarabi: "Det är systemen som ska anpassas till människors behov, inte tvärtom!"

– Om det är någon del av den svenska förvaltningen som man kan lyfta som ett positivt exempel på att sätta människan före systemen, så är det ert arbete. Ni anpassar insatserna till de enskilda medborgarnas behov och till de regionala och lokala förutsättningar som finns och det är precis det målet som svensk förvaltning ska ha!

Ytterst handlar det om att skapa en tilltro till offentlig sektor:

– Ska vi klara av att också framtiden upprätthålla legitimiteten för den offentliga sektorn, då måste vi fortsätta att bryta de byråkratiska hinder som finns.

Ardalan Shekarabi skulle önska en tätare dialog för att identifiera brister i systemet.

– Ni ser var människor hamnar i kläm och vi behöver framåt kunna identifiera brister i regler men också i styrning av myndigheter.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner